ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบตำรวจ สายช่างไฟฟ้าสื่อสาร (สทส) ชฟ.14  สัญญาบัตร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบตำรวจ สายช่างไฟฟ้าสื่อสาร (สทส) ชฟ.14  สัญญาบัตร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบแนวข้อสอบความรู้ทางไฟฟ้า

แนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย

แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล

แนวข้อสอบวงจรดิจิตอล

- ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย

- ถาม- ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

- ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


สนใจสั่งซื้อมาที่  080-604-2510 ,080-604-2504  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
*อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์  ชื่อบัญชี สายรุ้ง  สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่   lookmoo_00@hotmail.com


1. ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการใช้งานการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
    ก. แหล่งข้อมูล                ข. สื่อข้อมูล
    ค. ข้อตกลงการสื่อสาร            ง. ตัวรับข้อมูล
2. ลักษณะของระบบเครือข่ายคืออะไร
    ก.  การใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน
    ข.  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกัน
    ค.  การลดต้นทุนการสื่อสาร
    ง.  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของระบบเครือข่าย
    ก. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปให้สื่อสารข้อมูลกันได้
    ข. เพิ่มความสะดวกในการแก้ไขไฟล์เอกสารที่สำคัญ
    ค. การใช้งานเอกสารข้อมูลร่วมกัน
    ง. การลดต้นทุนในการสื่อสาร
4. การอำนวยความสะดวกในการรับส่งข้อมูลมีผลดีอย่างไร
    ก.  เพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูล        
ข.  เพิ่มความเชื่อถือและความปลอดภัยของข้อมูล
ค.  ช่วยให้เรียกใช้งานไฟล์ข้อมูลระยะไกลได้
ง. ถูกทุกข้อ
5. สื่อกลางชนิดใดมีอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
    ก. สายคู่ตีเกลียวมีฉนวนหุ้ม        ข. สายคู่ตีเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม
    ค. สายโคแอกเชียล            ง. สายใยแก้นำแสง
6. การส่งสัญญาณข้อมูลด้วยความถี่เป็นทอดๆ จากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งคือระบบใด
    ก. ระบบไมโครเวฟ            ข. แสงอินฟราเรด
    ค. ระบบสื่อสารวิทยุ            ง. ถูกทุกข้อ
7. ข้อใด ไม่ใช่  สื่อกลางประเภทกำหนดเส้นทางได้
    ก. สายคู่ตีเกลียว                ข. สายโคแอกเชียล
    ค. คลื่นไมโครเวฟ            ง. สายใยแก้วนำแสง

8. ข้อใดไม่เป็นข้อเสียของสายสัญญาณโคแอกเชียล
    ก. มีฉนวนหนา            ข. มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่ำรบกวนต่ำ
    ค. ความคล่องตัวต่ำ        ง. มีสัญญาณรบกวนต่ำ
9. ลักษณะเด่นของสายใยแก้วนำแสง คือข้อใด
    ก. มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำทำให้ส่งข้อมูลได้เร็ว
    ข. มีความปลอดภัยสูง ยากต่อการดักข้อมูล
    ค. มีราคาต่ำ เหมาะกับการติดตั้งด้วยตนเอง
    ง. มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับการติดตั้งทุกสภาพ
10. ข้อใดไม่จัดเป็นเครือข่ายไร้สาย
    ก. ส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ
    ข. รับส่งข้อมูลจาก PDA ไปยังโทรศัพท์มือถือด้วยเคลื่อนอินฟาเรด
    ค. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ออินเตอร์เน็ต
    ง. เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เมาส์ไร้สาย
11. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของรูปแบบของการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบจุดต่อจุด
    ก. เชื่อมสื่อกลางเข้ากับอุปกรณ์สองเครื่อง
    ข. ส่งข้อมูลเป็นทอดๆ จนถึงปลายทาง
    ค. ข้อมูลที่ส่งต้องระบุตำแหน่งผู้รับ
    ง. สื่อกลางถูกจองการใช้งานตลอดเวลา
12. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการสื่อสารระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
    ก. IEEE 802.11a            ข.  IEEE 802.11b
    ค. IEEE 802.11c            ง. IEEE 802.11g
13. โปรโตคอลใดที่ใช้งานในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
    ก. NetBEUI            ข. PIX/SPX
    ค.  TCP/IP            ง. ใช้ทุกแบบผสมกัน เพราะเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่
14. มาตรฐานเครือข่าย WI-FI มาจากคำว่าอะไร
    ก. Wireless  Fidelity        ข. Wireless  Fidelity
    ค. Wireless  Firewall        ง. Wireless  Firewall
15. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณจองเครือข่ายไร้สายเรียกว่าอะไร
    ก. Access Point            ข.  Backbone
    ค. Personal  Digital        ง.  WiMax


16. การส่งข้อมูลแบบใดที่ใช้ช่องทางการสื่อสารเพียง 1 ช่องทางการสื่อสาร
    ก.  Baseband            ข. Broadband
    ค.  CSMA/CD            ง.  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
17. การส่งข้อมูลแบบใดที่ใช้ช่องทางการสื่อสารมากกว่า 1 ช่องทางการสื่อสาร
    ก.  Baseband            ข. Broadband
    ค.  CSMA/CD            ง.  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
18. ข้อใดคือลักษณะโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว โดยใช้วิธี Star Hub
    ก.  ส่งข้อมูลแบบแพร่กระจาย    ข. ส่งข้อมูลโดยระบุตำแหน่งผู้รับ
    ค. ส่งข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ    ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
19. ข้อใดคือข้อดีของโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบัส
    ก. ประหยัดสื่อกลาง         ข. เปลี่ยนแปลงโครงสร้างง่าย
    ค. ตรวจสอบจุดที่มีปัญหาได้ง่าย    ง. บริหารและจัดการเครือข่ายง่าย
20. ข้อใด ไม่ใช่  หน้าที่ของแผนวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย ( Card Lan)
    ก. เป็นที่พักข้อมูล        ข. เข้ารหัส / ถอดรหัสข้อมูล
    ค. หาเส้นทางในการส่งข้อมูล    ง. สร้างชุดข้อมูล
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    เป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจ คือ
ก.    ขนมผสมน้ำยา                ค.สาวไส้ให้กากิน
ข.    เอาทองไปรู้กระเบื้อง             ง.จับพลัดจับผลู
2.    ขี้กะโล้โท้   หมายความว่าอะไร
ก.    เรื่องเล็กน้อย                ค.เรื่องไร้สาระ    
ข.    ไม่กระตือรือร้น                ง.  รู้ทันกัน
ขี้กะโล้โท้ : (ปาก) ว. ไม่ดี, ไม่มีคุณภาพ, เอาเรื่องเอาราวไม่ได้.
3.    ข้อใดคือคำทับศัพท์ที่สะกดผิด
ก.    โควตา                    ค. อินเทอร์เน็ต
ข.    โน้ต                     ง. อิเล็กทรอนิค
4.    ประโยคใดไม่มีภาษาพูด
ก.    โรงเรียนฝึกนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข.    เค้ากำลังเดินทางมาถึงในเร็วๆนี้
ค.    เธอเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนวันนี้อ๊ะป่าว
ง.    วันนี้นายตำรวจคนนี้แต่งตัวมาดแมนเชียวแหละเธอ
5.    คำใดใช้ไม่ถูกต้องตามหลัก
ก.    นะค่ะ                    ค. โอ้   โห
ข.    นะจ๊ะ                     ง.  ว้าย
6.    ข้อใดใช้คำชมไม่เหมาะสม
ก.    ผู้ที่ได้ตำแหน่งนางสาวไทยปีนี้งามหน้ามากๆ
ข.    ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนสวยมาก
ค.    ทุกคนในงานแต่งตัวดูดีกันหมดเข้ากับงานมากเลย
ง.    ร้านอาหารไทยร้านนี้จัดตกแต่งร้านได้สวยงามมากๆ
7.    ข้อใดใช้คำได้ถูกต้องเหมาะสม
ก.    ลูกเสือกล่าวปฏิญาณตน
ข.    ประกายใส่หมวกบนศีรษะ
ค.    แม่นำข้าวเปลือกมาตำ เพื่อให้ข้าวเปลือกหลุดออกจากเมล็ด
ง.    นิตยาใส่รองเท้าของน้องไม่ได้
8.    คำที่ใช้ในหนังสือราชการ  ควรใช้การนำเสนอข้อมูลแบบใด
ก.    ควรนำเสนอแผนภูมิแท่ง
ข.    ควรนำเสนอแผนภูมิวงกลม
ค.    ควรนำเสนอแผนภูมิรูปภาพ
ง.    ควรนำเสนอโดยใช้ตาราง
9.    นโยบายภาคใต้ทุกสมัย  เป็นของใคร
ก.     พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ข.     พลเอกประวิตร   วงษ์สุวรรณ
ค.     นาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์
ง.     พลเอก บุญรอด สมทัศน์
10.    หอภาพยนตร์  มีหน้าที่อะไร
ก.     สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เพื่อปฏิบัติการและให้บริการอนุรักษ์ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
ข.     จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาการและผลงานด้านภาพยนตร์ต่อ สาธารณะ
ค.     จัดหา รวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก และจัดทำระบบทะเบียนภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ และเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ง.     ถูกทุกข้อ
11.    ภาระหน้าที่ของหอภาพยนตร์  อยู่ในส่วนใดของหอภาพยนตร์
ก.    โครงสร้างของหอภาพยนตร์
ข.    ประวัติของหอภาพยนตร์
ค.    กิจกรรมของหอภาพยนตร์
ง.    ไม่มีข้อถูก
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้