ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)

1

1. หัวหน้าส่วนราชการที่อนุมัติหนังสือครบกำหนดทำลายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ค. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติข. จเรตำรวจแห่งชาติ ง. อธิบดีกรมตำรวจตอบ  ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีรหัสตัวพยัญชนะ คือ


ก. สตช. ค. ตรช.ข. ตช. ง.
ตร.ตอบ  ข. ตช.3. กระดาษชนิดใดให้ใช้กระดาษขนาด
A4 หรือขนาด A5  พิมพ์ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 ซม.
ด้วยหมึกสีดำอยู่มุมบนด้านซ้ายก. กระดาษบันทึกข้อความ ค. กระดาษปอนด์ขาวข. กระดาษตราครุฑ ง. กระดาษชนิดใดก็ได้ตอบ ก. กระดาษบันทึกข้อความ4. กระดาษชนิดใดให้ใช้กระดาษขนาด
A4 พิมพ์ขนาดตัวครุฑสูง 3 ซม.
ด้วยหมึกสีดำ หรือทำเป็นครุฑดุน ที่กึ่งกลางส่วนบนของกระดาษก. กระดาษบันทึกข้อความ ค. กระดาษปอนด์ขาวข. กระดาษตราครุฑ ง.กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาล ตอบ ข. กระดาษตราครุฑ 5. ข้อใด ไม่ใช่
รายละเอียดของหนังสือประทับตราก.การขอรายละเอียดเพิ่มเติม ข.การเตือนเรื่องที่ค้างค. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร
หรือบรรณสาร
 ง.เรื่องที่เกี่ยวกับราชการสำคัญ
หรือ การเงิน


ตอบ  ง. เรื่องที่เกี่ยวกับราชการสำคัญ
หรือ การเงินหนังสือประทับตรา ใช้เมื่อ1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม2. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน4. การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ5. การเตือนเรื่องที่ค้าง6. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้หนังสือประทับตรา6. ถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบงานสารบรรณ
ต้องขอทำความตกลงกับใครก. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ค.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข. อธิบดีกรมตำรวจ ง.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ตอบ  ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี7. การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่กำหนดของหน่วยงานใดก.การสื่อสารแห่งประเทศไทย ค. กระทรวงการคลังข. ไปรษณีย์ ง.
สำนักงานขนส่ง


ตอบ  ก.การสื่อสารแห่งประเทศไทย8. ใครเป็นคนลงชื่อใต้รูปถ่าย
ในหนังสือรับรองก. นายทะเบียน ค.ผู้ให้การรับรองข. ผู้ขอหนังสือรับรอง ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ  ข. ผู้ขอหนังสือรับรอง9. ข้อใดคือการรับรองรายงานการประชุมที่ผิดก. จัดทำและแจกเป็นเอกสารรับรองรายงานการประชุมข. รับรองโดยการแจ้งเวียนรายงานการประชุม ค.  อ่านสรุปมติที่ประชุมพิจารณารับรอง ง.  ติดบอร์ดไว้ให้คนมาอ่านเอง

ตอบ  ง. ติดบอร์ดไว้ให้คนมาอ่านเอง10. การทำลายหนังสือ
เกี่ยวข้องกับอะไรก. อายุหนังสือ  ค.ปีปฏิทินข. หน่วยงานที่ทำลายหนังสือ ง.ระยะเวลา

ตอบ  ค. ปีปฏิทิน 

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
      - แนวข้อสอบเก่า
สายอำนวยการและสนับสนุน ปี 2555


สนใจสั่งซื้อมาที่  080-604-2510 ,080-604-2504  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
*อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์  ชื่อบัญชี สายรุ้ง  สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่   lookmoo_00@hotmail.com

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ย่อมาจากอะไร  
ก.    Internet  System Integrated          ค. Internet  Service  Provider
ข.    Internet  System   Provider            ง. Internet  Service  Integrated
ตอบ    ค. Internet Service Provider
2.    Alt+F4  คือเมนูลัดในข้อใด  
ก.    ปิดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่            
ข.    เปิดใช้งานแถบพรีวิว                          
ค.    สร้างโฟลเดอร์ใหม่
ง.    การปิดเอกสารที่เปิดอยู่ภายในแอพพลิเคชันที่สนับสนุนการเปิดเอกสารได้หลายไฟล์ภายในโปรแกรม
ตอบ    ก. ปิดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
3.    Encoding หมายถึงอะไร
ก.    กระบวนการย้อนกลับในการแปลงข้อมูลที่ได้รับมา ให้เป็นสารสนเทศที่ผู้รับสามารถเข้าใจได้
ข.    กระบวนการที่ผู้ให้ข้อมูลทำการแปลงสารสนเทศให้กลายเป็นข้อมูล ที่จะถูกส่งไปยังผู้รับ                
ค.    กระบวนการที่ผู้ให้ข้อมูลทำการแปลงสารสนเทศให้กลายเป็นข้อมูล ให้เป็นข้อมูลที่ผู้รับสามารถเข้าใจได้
ง.    กระบวนการย้อนกลับในการแปลงข้อมูลที่ได้รับมา ให้เป็นข้อมูลที่ผู้รับสามารถเข้าใจได้
ตอบ    ข. กระบวนการที่ผู้ให้ข้อมูลทำการแปลงสารสนเทศให้กลายเป็นข้อมูล ที่จะถูกส่งไปยังผู้รับ
4.    เครื่องหมายดำเนินการเปรียบเทียบ    
ก.        !=                    ค. &&
ข.          *                     ง.  =
ตอบ    ง.   =

5.    Extract to drive D:
ตอบ    การแตกไฟล์ที่ถูกบีบอัดไปยังไดร์ D
6.    ฟังก์ชันการค้นหาข้อมูลจากคอลัมภ์แรก  คืออะไร
ก.    HLOOKUP                    ค. OFFSET
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้