ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบตำรวจภูธรภาค 7 และ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ภ.7 และ บช.ส.)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบตำรวจภูธรภาค 7 และ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ภ.7 และ บช.ส.)

รายละเอียดการสมัครสอบ
<><>

ตำรวจภูธรภาค 7 และ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ภ.7 และ บช.ส.)

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ ภ.7 และ บช.ส.

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

      - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

- แนวข้อสอบจรยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบเก่าพลตำรวจ ปี 2555


สนใจสั่งซื้อมาที่  080-604-2510 ,080-604-2504  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์  ชื่อบัญชี สายรุ้ง  สิงห์ศรี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
lookmoo_00@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
22.    การป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเล่นอินเตอร์เน็ต  ข้อใดเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด
ก. ตั้งรหัสผ่านที่จำได้ยากและเปลี่ยนบ่อยๆ          ข. ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสและอัพเดทเสมอ
ค. เลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุด    ง. หมั่นลบไฟล์ขยะทิ้งเสมอ
ตอบข้อ ข. ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสและอัพเดทเสมอ
23.    ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก.    ประธาน 1 คน  รองประธาน 1 คน  ตุลาการ 7 คน
ข.    ประธาน 1 คน  ตุลาการ 12 คน
ค.    ตุลาการ 9 คน
ง.    ประธาน 1 คน  ตุลาการ 8 คน
ตอบข้อ ง. ประธาน 1 คน  ตุลาการ 8 คน
24.    คำว่า “พอเพียง  พอประมาณ  มีภูมิคุ้มกัน”  ตรงกับข้อใด
ก. ไม่ประมาท                                       ข. รู้จักตนเอง
ค.ทางสายกลาง                                  ง. พอมีพอกิน
ตอบ   ค.ทางสายกลาง                              
25.    ยาเสพติดมี 5 ประเภท  ยาบ้าจัดอยู่ในประเภทใด
ก. ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง              ข. ยาเสพติดให้โทษทั่วไป
ค. ยาเสพติดประเภท 5                              ง. ยาเสพติดประเภท 5 แต่มีส่วนผสม(ข)บางส่วน            
ตอบข้อ   ก. ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง              
26.    จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
ถ้า     นักเรียน : ตำรวจ
ก.    โรงเรียน  :  ครู
ข.    ครู  :  โรงพัก
ค.    โรงเรียน  :  โรงพัก
ง.    โรงเรียน  :  ผู้ร้าย
ตอบข้อ ค. โรงเรียน  :  โรงพัก
27.    เครือข่ายอินเตอร์เน็ตข้อใดที่สัญญาณใกล้ที่สุด
ก. MAN                              ข. WAN
ค. PAN                                ง. LAN
ตอบข้อ  ง. LAN

28.    ตารางเซต
A    B    C    A U B    A ∩ C
40    20    35    20    75

จากตาราง A∩B-C เป็นเท่าไหร่
ก. 15                  ข. 20
ค. 25                   ง. 30
ตอบข้อ ค. 25
29.    สำนวนสุภาษิตข้อใดไม่เข้าพวก
ก. เข็นครกขึ้นภูเขา                            ข. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
ค. งมเข็มในมหาสมุทร                       ง. ช้าๆได้พร้าเล่มงาม
ตอบข้อ ง. ช้าๆได้พร้าเล่มงาม
30.    โยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน  โอกาสที่จะได้ 7 มีเท่าไหร่
ก. 1/8                                 ข. 1/6
ค. ¼                                   ง. 1/10
ตอบข้อ ข. 1/6 อธิบายคือ มี (1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1) มี 6 วิธี ใน 36 วิธี คือ  6/36 = 1/6
31.    บุคคลใดที่มีโอกาสได้รับสัญชาติไทย
ก.    นางเขียวเป็นคนเชื้อชาติไทยแต่ไปคลอดลูกที่เวียดนาม
ข.    นางแก้วอพยพเข้าประเทศไทยและคลอดลูก
ค.    ลิซ่ามาจากประเทศฝรั่งเศส มาเที่ยวเมืองไทยพร้อมลูกๆ
ง.    นางโรสมาแต่งงานกับสามีคนไทย แล้วกลับประเทศออสเตเลีย
ตอบข้อ ก. นางเขียวเป็นคนเชื้อชาติไทยแต่ไปคลอดลูกที่เวียดนาม
32.     จากลำดับเลข 1, 4,9,16,25...... จงเติมตัวเลขในช่องว่าง
ก. 30                                             ข. 32
ค. 36                                              ง. 39
ตอบ  ข้อ ค. 36 วิธีคิด 1*1=1 2*2=4 3*3=9 4*4=16 5*5=25 6*6=36

33.    คำที่มีความหมายเหมือนคำว่า humid คือข้อใด
ก. hydro                                        ข. Hydrate
ค. hyper                                        ง. Moist
ตอบข้อ ง. Moist เพราะแปลว่าชื้นเหมือนกัน
34.    1=1
1+3+5=9
1+3+5+7=16
………. .
………. .
1+3+5+7+...+A=121
1+3+5+7+...+49=B
ถ้านำA+Bจะมีค่าเท่าไร
ก. 646                                        ข. 546
ค. 664                                        ค. 564
ตอบ  ข้อก.646    โดยA=21,B=625
        จากสูตร((ต+ป)*ท)/2
       *ท= ((ป - ต)/2)+1)
35.    1  4   9   16   25  ……
ก.    36                        ข. 38
ค.    48                        ง.  50
ตอบ   ก. 36    
คิดจาก 1+3  4+5   9+7   16+9   25+11...36
36.    0.5 0.25 0.125 _______
ก. 0.0250                                         ข. 0.0500
ค. 0.0625                                         ง. 0.0125
ตอบ ค. 0.0625 วิธีคิด ห่างกัน (0.5x0.5) = 0.25 (0.25x0.5) = 0.125 (0.125x0.5) = 0.062
37.    จากสมการ -x^2+6x=9 จงหาคำตอบของX
ก. 3                                                ข. 4
ค. 5                                                ง. 6
ตอบข้อ ก. 3 วิธีทำใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ -x^2+6x-9     = 0
                                                                     -1(x^2-6x+9)  = 0
                                                                     (x-3)(x-3)       = 0
                                                                                      X   = 3
38.    สินค้าราคา 500 บ. ขายไป 400 บ. คิดเป็นส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 10%                                         ข. 20%
ค. 25%                                          ง. 30%
ตอบ    ข้อ ข. 20% วิธีคิด 500-400=100
                                    100x100= 10000
            แล้วหารทุน 500               10000= 20%
39.    เว็บไซด์ที่หน่วยงานของรัฐใช้  จะลงท้ายด้วยอักษรข้อใด
ก. .co.th                              ข. .ac.th
ค. .or.th                               ง. .go.th
ตอบ ข้อ ง. .go.th เช่น กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th
40.    คำว่า พุทธชยันตี  มีกี่พยางค์
ก. 4                                      ข. 5
ค. 6                                       ง. 7
ตอบข้อ ข. อ่านว่า พุด-ทะ-ชะ-ยัน-ตี
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้