ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบกรมช่างอากาศ (ทุกตำแหน่งที่ใช้สอบ) ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบกรมช่างอากาศ (ทุกตำแหน่งที่ใช้สอบ) ใหม่ล่าสุด

1. จุดมุ่งหมายในการควบคุมน้ำหนักและสมดุลอากาศยาน
ก. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการบรรทุกหนักไม่ถูกต้อง ข. เพื่อลดระดับเสียงของอากาศยาน
ค. เพื่อเพิ่มพิสัยบินให้กับอากาศยาน ค. เพื่อเพิ่ม PAY LOAD ให้กับอากาศยาน
2. CG. ( CENTER OF GRAVITY ) หมายถึง
ก. จุดอ้างอิงในการบรรทุกสิ่งของในอากาศยาน
ข. จุดอ้างอิงในการตรวจสอบ ALIGNMENT อากาศยาน
ค. เป็นผลของโมเมนต์ที่อ้างอิงจากน้ำหนักมูลฐาน
ง. จุดที่อากาศยานอยู่ในตำแหน่งสมดุลขณะทำการบิน
3. อากาศยานแบ่งชั้นเพื่อการควบคุมน้ำหนักและสมดุล ดังนี้
ก. อากาศยานลำเลียงและเฮลิคอปเตอร์
ข. อากาศยานขนาดเบาและอากาศยานขนาดหนัก
ค. อากาศยานลำเลียง อากาศยานรบ และเฮลิคอปเตอร์
ง. อากาศยานชั้นที่ไม่มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุกและอากาศยานชั้นที่มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุก
4. วางน้ำหนัก ๒ อัน ที่ปลายคานแต่ละด้าน นำคานไปวางบนจุดที่ฟัลคลั่มและทำให้คานนั้นได้สมดุลแสดงว่า
ก. จุดฟัลคลั่มตรงกับจุดศูนย์กลางของคาน ข. จุดศูนย์ถ่วงของคานเปลี่ยน
ค. น้ำหนักทั้งสองด้านของคานเท่ากัน ง. โมเมนต์ทั้งสองด้านของคานเท่ากัน
5. การแก้จุดศูนย์ถ่วงกรณีย้ายน้ำหนักไม่ได้ให้ใช้การเปลี่ยนน้ำหนักหรือการถ่วงน้ำหนัก การถ่วงน้ำหนัก
ต้องอยู่ในดุลยพินิจของ
ก. บริษัทน้ำหนักอากาศยานแต่ละแบบ
ข.  กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
ค. หน.ฝ่ายการช่างของฝูงบินแต่ละฝูงบินสามารถสั่งการได้
ง. หน.แผนกซ่อมบำรุงของแต่ละกองบินสามารถสั่งการได้
6. การควบคุมน้ำหนักและการสมดุลของอากาศยาน มีจุดประสงค์เพื่อ
ก. เพื่อความปลอดภัยในการบิน
ข. ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนักไม่ถูกต้อง
ค. ลดภาระกรรมเพื่อความปลอดภัยของโครงสร้างอากาศยาน
ง. ถูกทุกข้อ
7. อากาศยานที่มีน้ำหนักเกินกว่าน้ำหนักสูงสุดที่กำหนดไว้หรือจุดศูนย์ถ่วงอยู่นอกขีดจำกัด อาจจะเป็นผลให้เกิดลักษณะการบินไม่เหมาะสม ข้อใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง
ก. เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ข. เพิ่มแรงในการบังคับ
ค. เพิ่มความเร็วร่วงหล่น ง. เพิ่มพิสัยบิน
8. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการชั่งน้ำหนักและสมดุลของอากาศานโดยทั่ว ๆ ไป ดูได้จาก
ก. T.O. – 2 ข. T.O. – 4
ค. T.O. – 5 ง. T.O. - 9
9. คู่มือและคำแนะนำหลักการบรรทุกน้ำหนักของอากาศยาน คือ
ก. T.O. – 6 ข. T.O. – 9
ค. T.O. 00-5-1 ง. T.O. 00-5-2
10. น้ำหนักของอากาศยานที่แผนแบบออกมาทั้งเครื่อง ซึ่งใช้เฉพาะการแผนแบบเท่านั้นคือ
ก. BASIC WEIGHT ข. WEIGHT EMPTY
ค. GROSS WEIGHT ง. OPERATING WEIGHT
11. อุปกรณ์ยังชีพ, ออกซิเจน, น้ำหนักถ่วง และเชื้อเพลิง-หล่อลื่น ที่ขังอยู่ในท่อทาง ถือวาเป็นน้ำหนักประเภทใด
ก. BASIC WEIGHT ข. GROSS WEIGHT
ค. NET WEIGHT ง. WEIGHT EMPTY
12. ข้อใดเห็นว่าถูกต้องที่สุด
  ก. การคำนวณหาจุดสมดุลของอากาศยาน ส่วนมากจะใช้ FUSELAGE STATIONS อ้างอิง
  ข. จุดศูนย์ถ่วงของอากาศยานไม่จำเป็นต้องอยูเฉพาะจุดหนึ่งจุดใดเสมอไป
  ค. อากาศยานบางแบบมีระยะจำกัดที่ไม่ยอมให้จุดศูนย์ถ่วงเปลี่ยนที่ได้
  ง. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรือติดตั้งเพิ่มเติมไม่จำเป็นต้องชั่งดุลอากาศยานใหม่
13. เพื่อการควบคุมน้ำหนักและการสมดุลของอากาศยานจึงแบ่งอากาศยานออกเป็น CLASS 1 และ CLASS 2
อยากทราบว่า อากาศยานแบบใดที่จัดอยู่ในประเภท CLASS 1
ก. F – 5 ข. A- 37 ค. T – 37 ง. UH - 1
14. ข้อใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง
ก. เคลื่อนย้ายน้ำหนักไปข้างหน้าจะทำให้จุดศูนย์ถ่วงเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
ข. เคลื่อนย้ายน้ำหนักไปข้างหลังจะทำให้จุศูนย์ถ่วงเคลื่อนที่ไปข้างหลัง
ค. น้ำหนักเพียงเล็กน้อยเคลื่อนตัวระยะไกล ๆ จะเป็นผลเหมือนกับน้ำหนักมากเคลื่อนตัวไประยะใกล้
ง.  เพิ่มน้ำหนักบรรทุกตรงจุดศูนย์ถ่วงไม่ทำให้น้ำหนักการบรรทุกเปลี่ยนไป
15. อากาศยานจำเป็นต้องรับการชั่งน้ำหนักตามวาระดังนี้
  ก. เมื่อได้รับการซ่อมใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข. นักบินรายงานเกี่ยวกับลักษณะการบินไม่เหมาะสม
  ค. ตาม T.O. – 5 เท่านั้น ง. ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมช่างอากาศ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- เลือกตำแหน่งที่สมัครสอบ

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 093-4903924  Line : 093-4903924 **
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 พรบ การบริหารแผ่นดิน    ราคา 679 บาท

ชำระสินค้าและบริการ  
1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามคำแหง เลขที่บัญชี 736-2-88576-5 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ   โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี  
2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-8-62577-4 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี
3. ธนาคารกรุงไทย สาขารามคำแหง 65 เลขที่บัญชี 569-0-21243-1 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงหศรี
**โอนเงินแล้ว แจ้งเวลา จำนวนเงิน และธนาคารที่โอน พร้อมอีเมล์ หรือที่อยู่มาที่ โทร 093-4903924  Line : 093-4903924 **
อีเมลล์ sheetonlinedotnet@gmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้