ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
1. การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล
3. การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ)
4. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณท์ชุมชน
5. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
6. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7. แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
8. แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1
9. แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด2
10. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
11. แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
12. แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
14. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
14. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
รูปภาพ: สอบราชการ.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้