ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมส่งเสริมการเกษตร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11 pdf 61 นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
3 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร-พ.ศ.-25560-2564
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน-การเมือง-เศรษฐกิจและสังคม-ชุดที่-2
5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
6 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
7 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
8 ความรู้เรื่องไฟฟ้าสื่อสาร‏
9 ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม และ แนวข้อสอบ
10 ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
11 แนวข้อสอบเรื่องงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P029 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2


รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
12 pdf 61 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
3 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร-พ.ศ.-25560-2564
4 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
5 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
6 การออกแบบเครื่องจักรกล ( Machine Design )
7 ความหมายและหลักการทำงานของเครื่องจักรกล CNC
8 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
9 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
10 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
11 แนวข้อสอบวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
13 pdf 61 นายช่างเครื่องยนต์ กรมส่งเสริมการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
3 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร-พ.ศ.-25560-2564
4 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540
6 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
7 เครื่องยนต์เล็กและหลักการทำงาน
8 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
9 ความรู้เรื่อง ระบบส่งกำลังรถยนต์ Powertrain System
10 วิวัฒนาการของรถยนต์ (Car Evolution)
11 แนวข้อสอบช่างยนต์
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
14 pdf 61 เจ้าพนักงานการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
3 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร-พ.ศ.-25560-2564
4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน-การเมือง-เศรษฐกิจและสังคม-ชุดที่-2
6 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
8 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
9 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
11 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 


รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
15 pdf 61 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
3 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
4 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร-พ.ศ.-25560-2564
5 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
6 ถาม - ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ
7 หลักการบัญชีเบื้องต้น
8 ถาม- ตอบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
9 ถาม ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
10 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
12 ถาม – ตอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
13 สรุปแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจากเดินทางไปราชการ 2550
14 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P006 - พรบ.วิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 เจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
3 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร-พ.ศ.-25560-2564
4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
6 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
8 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
9 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
11 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย กรมส่งเสริมการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ (ถาม -ตอบ)
4 ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS
5 ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ
6 การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
7 คู่มือการใช้งานโปรแกรม Map Window GIS
8 แนวข้อสอบวิชาแผนที่และภูมิศาสตร์
9 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
10 ถาม - ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่
11 ถาม – ตอบ  ภาพถ่ายทางอากาศ
12 ถาม -ตอบ การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดันๆ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้