เวอร์ชันเต็ม: [-- เก็งข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร ไฟฟ้าสื่อสาร ของกรมตำรวจ --]

จำหน่ายข้อสอบ แจ้งข่าวการสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ไฟฟ้า ธกส. -> แนวข้อสอบตำรวจ 2557 -> เก็งข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร ไฟฟ้าสื่อสาร ของกรมตำรวจ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-03-22 01:12

เก็งข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร ไฟฟ้าสื่อสาร ของกรมตำรวจ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบแนวข้อสอบความรู้ทางไฟฟ้า

แนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย

แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล

แนวข้อสอบวงจรดิจิตอล

- ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย

- ถาม- ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

- ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


สนใจสั่งซื้อมาที่  080-604-2510 ,080-604-2504  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
*อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์  ชื่อบัญชี สายรุ้ง  สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่   lookmoo_00@hotmail.com


กิฟ 2011-03-31 11:20

1. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางไฟฟ้าสามารถทำได้โดยวิธีใด

ตอบ    การช่วยชีวิตผู้ถูกไฟฟ้าดูดที่หยุดหายใจ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น วิธีการผายปอดด้วยวิธีปากต่อปาก  หรือวิธีนวดหัวใจ  ซึ่งมี  2  วิธี เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากและได้ผลดีที่สุด ในการที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่หยุดหายใจสามารถกลับมาหายใจด้วยตนเองได้ใหม่ ซึ่งวิธีการปฏิบัติทำได้โดยไม่ยุ่งยากและทำได้รวดเร็ว

2. ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ มีอะไรบ้าง

ตอบ        1. ไม่ควรทำการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ใดๆขณะที่ยังมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าต่ออยู่

2.เมื่อทำการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ใดๆขณะที่ยังเปิดใช้งานอยู่ ผู้ทำการตรวจซ่อมจะต้องป้องกันตนเองโดยไม่ยืนพื้นที่แฉะหรือพิงกับวัตถุที่เป็นโลหะใดๆและอาจป้องกันได้โดยการสวมรองเท้ายางหรือยืนบนเสื่อที่ทำจากพลาสติกหรือพรมเช็ดเท้า

3.ต้องปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนใดๆ

4. ไม่ควรใส่กำไล แหวน หรือ นาฬิกา ขณะทำการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากสิ่งของเหล่านี้มีค่าความต้านทานต่ำและเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าได้ดี

5. ก่อนทำการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ใดๆจะต้องตรวจสภาพทั่วไปว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมีการสึก มีรอยร้าว มีการไหม้ของสายหรือมีการแตกของปลั๊กหรือไม่

6. ขณะทำการตรวจซ่อมต้องแน่ใจว่ามีบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย ทั้งนี้เพื่อคอยช่วยเหลือได้ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

7. ต้องตรวจสอบดูว่าสวิตซ์ปิดเปิดของอุปกรณ์อยู่ที่ตำแหน่งใดก่อนทพการตรวจซ่อมเสมอ

3. เอซีโวลต์มิเตอร์   คืออะไร

ตอบ   มิเตอร์วัดแรงดันไฟสลับ   หลักการใช้มิเตอร์ชนิดนี้จะเหมือนกับดีซีโวลต์มิเตอร์ คือในการใช้งานจะต้องนำไปวัดคร่อมขานกับโหลดที่ต้องการวัดแรงดันนั้น จะมีส่วนที่แตกต่างจากดีซีโวลต์มิเตอร์ คือในการใช้มิเตอร์วัดคร่อมแรงดันหรือแหล่งจ่ายไฟไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงขั้วมิเตอร์ เพราะแรงดันไฟสลับจะมีขั้วสลับไปสลับมาตลอดเวลา

4. ขั้นตอนการใช้เอซีโวลต์มิเตอร์  คือ

ตอบ        1. ต่อเอซีโวลต์ในขณะวัดค่าแรงดันคร่อมขนานกับโหลด

2. ตั้งย่านใช้งานของมิเตอร์ในย่าน ACV

3. ปรับสวิตซ์ตั้งย่านการวัดให้ถูกต้อง หากไม่ทราบค่าที่จะวัดว่าเท่าไร ให้ตั้งย่านวัดที่ตำแหน่งสูงสุด (1,000 V) ไว้ก่อน แล้วจึงปรับลดย่านให้ต่ำลงทีละย่านจนกว่าเข็มมิเตอร์จะชี้ค่าที่อ่านได้ง่ายและถูกต้อง

4. ก่อนต่อมิเตอร์วัดแรงดันไฟสูงๆควรจะปิดสวิตซ์ไฟของวงจรที่จะวัดเสียก่อน

5. อย่าจับสายวัดหรือมิเตอร์ขณะวัดแรงดันไฟสูง เมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยควรปิดสวิตซ์ไฟของวงจรที่ทำการวัดเสียก่อนจึงปลดสายวัดของมิเตอร์ออกจากวงจร

5. ดีซีโวลต์มิเตอร์ คืออะไร

ตอบ   มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าตรง   ในการใช้ดีซีโวลต์วัดแรงดันไฟตรงจะต้องต่อดีซีโวลต์มิเตอร์วัดคร่อมขนานกับโหลดที่ต้องการวัดแรงดัน ขั้วของดีซีโวลต์มิเตอร์ที่จะต่อวัดคร่อมโหลดต้องมีขั้วเหมือนแรงดันที่ตกคร่อมโหลด


admin 2012-11-06 09:57
6.    ขั้นตอนการใช้ดีซีโวลต์มิเตอร์  คือ
ตอบ      1. ต่อดีซีโวลต์ในขณะวัดค่าแรงดันคร่อมขนานกับโหลด
2. ตั้งย่านใช้งานของมิเตอร์ในย่าน DCV
3. ปรับสวิตซ์ตั้งย่านการวัดให้ถูกต้อง ถ้าหากไม่ทราบแรงดันไฟที่จะทำการวัดให้ตั้งย่านวัดที่ตำแหน่งสูงสุด ไว้ก่อน แล้วปรับลดย่านให้ต่ำลงทีละย่านจนกว่าเข็มมิเอตร์จะชี้ค่าที่อ่านได้ง่ายและถูกต้อง
4. ในตำแหน่งที่วัดด้วยดีซีโวลต์มิเตอร์ไม่ขึ้นแต่ขณะแตะสายวัดขั้วบวกเข้าไปหรือขณะดึงสายวัดขั้วบวกออกมา เข็มมิเตอร์จะกระดิกเล็กน้อยเสมอ แสดงว่าจุดนั้นเป็นแรงดันไฟสลับ
5. การวัดแรงดันไฟตรงในวงจรจะต้องต่อสายวัดให้ถูกต้องโดยนำสายวัดขั้วลบ สีดำจับที่ขั้วลบของแหล่งจ่ายนำสายวัดขั้วบวก (+) สีแดงของมิเตอร์ไปวัดแรงดันตามจุดต่างๆ
7.    ดีซีแอมมิเตอร์หรือดีซีมัลลิแอมมิเตอร์คืออะไร
ตอบ   มิเตอร์วัดกระแสไฟตรง เพื่อจะทราบจำนวนกระแสที่ไหลผ่านวงจรมีค่าเท่าไร  การใช้ดีซีแอมมิเตอร์วัดกระแสไฟตรงในวงจรจะต้องตัดไฟแหล่งจ่ายออกจากวงจรและนำดีซีแอมมิเตอร์ต่ออันดับกับวงจรและแหล่งจ่ายไฟ ขั้วของดีซีแอมมิเตอร์จะต้องต่อให้ถูกต้องมิเช่นนั้นเข็มมิเตอร์จะตีกลับอาจทำให้มิเตอร์เสียได้

admin 2012-11-22 17:46
1.    ใครคือบิดาแห่งกฎหมายไทย
ก.    พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ข.    สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ค.    พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง.    พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย  
2.    ใครคือผู้สร้าง Wikileaks
ก.    Mark Elliot Zuckerberg        ค. Daniel Arap Moi
ข.     Daniel Arap Moi              ง. Julian Assange
3.    เขตการค้าเสรีอาเซียน คือ
ก.    OPEC                ค. NAFTA    
ข.    AFTA                ง. APEC
4.    ประเทศใดที่  unesco ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2551
ก.    มะละกา                  ค. กัมพูชา
ข.    มาเลเซีย                 ง. พม่า
5.    ยุทธศาสตร์ที่ กอ.รมน. ใช้แก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ คืออะไร
ก.    เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา            
ข.    การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน        
ค.    การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน            
ง.    การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6.    ศาลใดมีอำนาจในการตัดสินพรรคการเมือง
ก.    ศาลฎีกา                    ค. ศาลปกครอง
ข.    ศาลแพ่ง                     ง. ศาลรัฐธรรมนูญ
7.    บุคคลใดไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง
ก.    ส.ส    .                    ค.ส.ว .
ข.    ตุลาการศาลฎีกา                ง. นายกรัฐมนตรี
8.    ข้อใดไม่เป็นองค์กรอิสระ
ก.    ก.ก.ต.                    ค. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ข.     สภาความมั่นคงแห่งชาติ            ง. ป.ป.ช.
9.    ชั้นความเร็วของหนังสือราชการที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้คืออะไร
ก.    ด่วน                    ค. ด่วนที่สุด
ข.    ด่วนมาก                     ง. ปฎิบัติทันที
10.    ประเทศที่เป็น  roof  of  the word  คือประเทศอะไร
ก.    ตุรกี                    ค. ทิเบต    
ข.    อิหร่าน                     ง. ซาอุดิอาระเบีย


เวอร์ชันเต็ม: [-- เก็งข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร ไฟฟ้าสื่อสาร ของกรมตำรวจ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.034554 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us