ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ใบประกอบวิชาชีพ สาขาต่างๆ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ใบประกอบวิชาชีพ สาขาต่างๆ

ใบประกอบวิชาชีพช่างยนต์
1 ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
2 หลักการทำงานของเครื่องยนต์
3 เครื่องยนต์เล็กและหลักการทำงาน
4 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
5 ความรู้ทางช่างยนต์การใช้ก๊าซ LPG และ NGV
6 ความรู้เรื่อง ระบบส่งกำลังรถยนต์ Powertrain System
7 วิวัฒนาการของรถยนต์ (Car Evolution)
8 สรุปงานเครื่องยนต์เบื้องต้น+ถาม-ตอบ
9 แนวข้อสอบช่างยนต์
MP3-P030 ถาม-ตอบ หลักความปลอดภัยในการทำงาน
รูปภาพ: ปกใบประกอบวิชาชีพช่างยนต์.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
2 ความรู้เรื่องเคมีคลิกนิก
3 ความรู้เรื่องธนาคารเลือด
4 ความรู้เรื่องโลหิตวิทยา
5 ระบบภูมิคุ้มกัน
6 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
7 พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์
MP3-P073 หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ใบประกอบวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก
1 โครงสร้างทางจิต (Structuralism)
2 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตศึกษา (Psychoeducation)
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา
4 จิตวิทยามนุษยนิยม
5 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา
6 ความรู้เรื่องจิตวิทยาคลินิก + ถามตอบ
7 การสร้างแบบทดสอบ IQ และ EQ
8 แบบทดสอบทางจิตวิทยา
9 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
MP3-P047 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้