ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ผู้บริหารสถานศึกษา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา

pdf  62 ผู้บริหารสถานศึกษา
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
2 แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ชุด 3
3 การบริหารและจัดการศึกษา ชุดที่ 1
4 การบริหารและจัดการศึกษา ชุดที่2
5 การบริหารและจัดการศึกษา ชุดที่ 3
6 แนวข้อสอบ พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
8 แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
13 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
MP3-P011 - สรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 รองผู้อำนวยการ
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
2แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
5 แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
6 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ชุด 1
9 สาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
11 การบริหารและจัดการศึกษา ชุดที่ 1
12 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
13 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
14 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
MP3-P011 - สรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 การวัดและประเมินผลการศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
1 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลเรียนรู้
3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
4 ถาม – ตอบ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
6 แบบทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สทศ.
7 สรุป พรบ. การศึกษาแห่งชาติหมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
9 แนวข้อสอบการบริหารและจัดการศึกษา
10 แนวข้อสอบ นโยบาย คสช. มาตรา 44
MP3- P052 - หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้