ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 64 พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องการพยาบาล
2 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
3 ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
4 แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนากร
5 ความรู้หลักการพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูสุขภาพ
6 ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
7 แนวข้อสอบการพยาบาลมารดาและทารก
8 แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
9 แนวข้อสอบวิชาการพยาบาล
MP3- พรบ.ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก-พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน-ท้องถิ่น.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 64 สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
2 สรุปพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
4 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545
5 ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์
6 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์
7 แนวข้อสอบการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์
8 การผลิตอาหารสัตว์ สวนประกอบอาหารสัตว์
9 ถาม - ตอบ เรื่องภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ โรคสัตว์
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
11 ถาม - ตอบ ความรู้สัตวศาสตร์
12 ตัวอย่างสอบข้อเขียนนายสัตวแพทย์
13 แนวข้อสอบนายสัตวแพทย์
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- พรบ.ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก-สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน-ท้องถิ่น.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้