ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
khanitha ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบ ธกส. 2554

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจำสาขา สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปี 2554 รวม 3,000 อัตรา <รับออนไลน์>(รับจำนวนจำกัด)(5-12 ต.ค.54)
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจำสาขา สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปี 2554

โปรดอ่านรายละเอียดก่อนบันทึกใบสมัคร

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดของธนาคาร โดยกำหนดให้ต้องปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ หรือผู้ช่วยพนักงานการเงินตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดอย่างน้อย 1 ปี ธนาคารจะประเมินขีดความสามารถหลัก และประเมินพฤติกรรมตามที่ธนาคารกำหนด เมื่อผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัดในเขตดำเนินงานฝ่ายกิจการสาขาภาค และประมาณการจำนวนอัตราที่ต้องการ

ฝ่ายกิจการสาขาภาค /จำนวนที่ต้องการโดยประมาณจังหวัดในเขตดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาค ที่ผู้สมัครเลือกไปปฏิบัติงานสถานที่สอบ
ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน
(ฝนบ.)
- พัฒนาธุรกิจ 125 อัตรา
- การเงิน 90 อัตรา
เชียงราย แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน1. จังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 6,425 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 3,575 คน
2. จังหวัดลำพูน
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 1,800 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 1,000 คน
3. จังหวัดเชียงราย พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 775 คน การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 425 คน
ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง
(ฝนล.)
- พัฒนาธุรกิจ 160 อัตรา
- การเงิน 230 อัตรา
เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก 1. จังหวัดพิษณุโลก
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 2,350 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 1,650 คน
2. จังหวัดนครสวรรค์
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 2,350 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 1,650 คน
3. จังหวัดกำแพงเพชร
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 2,350 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 1,650 คน
ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(ฝอบ.)
- พัฒนาธุรกิจ 320 อัตรา
- การเงิน 320 อัตรา
อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร นครพนม มหาสารคาม หนองคาย หนองบัวลำภู มุกดาหาร บึงกาฬ1. จังหวัดมหาสารคาม
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 3,925 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 2,475 คน
2. จังหวัดสกลนคร
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 4,050 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 2,550 คน
3. จังหวัดอุดรธานี
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 3,050 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 1,950 คน
ฝ่ายกิจการสาขาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(ฝอล.)
- พัฒนาธุรกิจ 330 อัตรา
- การเงิน 340 อัตรา
ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ 1. จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 5,500 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 3,500 คน
2. จังหวัดสุรินทร์
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 2,450 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 1,550 คน
3. จังหวัดอุบลราชธานี
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 3,050 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 1,950 คน
ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง
(ฝกล.)
- พัฒนาธุรกิจ 80 อัตรา
- การเงิน 85 อัตรา
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท นนทบุรี อ่างทอง กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สิงห์บุรี 1. จังหวัดนนทบุรี
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 1,900 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 1,600 คน
2. จังหวัดปทุมธานี
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 1,900 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 1,600 คน
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 1,625 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 1,375 คน
ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก
(ฝตอ.)
- พัฒนาธุรกิจ 95 อัตรา
- การเงิน 85 อัตรา
ปราจีนบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก จันทบุรี ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว1. จังหวัดชลบุรี
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 1,500 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 1,000 คน
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 900 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 600 คน
3. จังหวัดจันทบุรี
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 600 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 400 คน
ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก
(ฝตต.)
- พัฒนาธุรกิจ 110 อัตรา
- การเงิน 80 อัตรา
เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม1. จังหวัดราชบุรี
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 3,400 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 2,600 คน


ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน
(ฝตบ.)
- พัฒนาธุรกิจ 75 อัตรา
- การเงิน 100 อัตรา
ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ระนอง ภูเก็ต1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 2,250 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 1,500 คน
2. จังหวัดชุมพร
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 750 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 500 คน
ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง
(ฝตล.)
- พัฒนาธุรกิจ 205 อัตรา
- การเงิน 170 อัตรา
นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 1. จังหวัดสงขลา
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 4,800 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 3,200 คน
2. จังหวัดนครศรีธรรมราช
พัฒนาธุรกิจรับจำนวนผู้สมัคร 2,400 คน
การเงินรับจำนวนผู้สมัคร 1,600 คน

หมายเหตุ1. ผู้สมัครสามารถเลือกตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะได้เพียง 1 ตำแหน่ง และเลือกฝ่ายกิจการสาขาภาคที่ต้องการปฏิบัติงานได้ 1 ฝ่ายภาคเท่านั้น

2. ผู้สมัครสามารถเลือกจังหวัดที่เป็นสถานที่สอบของฝ่ายกิจการสาขาภาคที่เลือกในการปฏิบัติงานได้ 1 จังหวัด

3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามที่เห็นเหมาะสม และสมควรของสถานที่สอบภายในสนามสอบของแต่ละฝ่ายกิจการสาขาภาค


คลิกที่นี่...เพื่อสมัครงาน


พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » 011703-1-credit54.pdf
กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » 11703-2-ED-30-09-54.xls

สั่งซื้อเอกสารการสอบที่นี่

แนวข้อสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส.   ใหม่ล่าสุด

ตำแหน่งปฎิบัติงานด้านการเงิน ธ.ก.ส.

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้