ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : VCD คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

VCD คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2556

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2012-07-16)
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
      - แนวข้อสอบเก่า
สายอำนวยการและสนับสนุน ปี 2555

 

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

      - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

- แนวข้อสอบจรยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบสายป้องกันและปราบปราม ปี 2555


  สนใจสั่งซื้อมาที่  080-604-2510 ,080-604-2504  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

VCD ชุดละ 2,500 บาทรวมค่าจัดส่ง EMS
*อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์  ชื่อบัญชี สายรุ้ง  สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่   lookmoo_00@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครบุคคล ภายนอกวุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่าและเป็นทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการในกองประจำการเป็นตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2556 รวม 1,746 อัตรา (ประมาณปลาย ม.ค.-ต้น ก.พ.56)

สมัครสอบ ตำรวจ ม.6 ปี 2556

 

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกวุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุน
 ที่เคยรับราชการในกองประจำการเป็นตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2556  
 จำนวน 1,746 อัตรา ดังนี้
 
              1.  ด้านถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยเขตพระราชฐานที่ประทับ 
                      ในส่วนของ บช.น. จำนวน 982  อัตรา และ ภ.7  จำนวน 64  อัตรา
 
               2.  ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคล และสถานที่ ในส่วนของ บช.ส.  จำนวน 200  อัตรา
 
               3.  ด้านความมั่นคงชายแดน ในส่วนของ บช.ตชด.  จำนวน 500  อัตรา
 
 
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
 
 ประมาณ ปลาย ม.ค. –  ต้น ก.พ. 56
 
คาดว่าจะสอบ  วันที่ 24  ก.พ. 56
 

( ข่าวจาก กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายละเอียดที่สมบูรณ์ทาง ชีทราม จะแจ้งอีกครั้ง )

 

สายอำนวยการและสนับสนุน
การ สอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ธุรการ) ในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
วิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๒๐ ข้อ ๑๒๐ คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๑.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ประกอบด้วย
๑.๑ ความสามารถทั่วไป จำนวน ๒๐ ข้อ
๑.๒ ภาษาไทย จำนวน ๒๐ ข้อ
๒.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน) ประกอบด้วย
๒.๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ ข้อ
๒.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จำนวน ๒๐ ข้อ
๒.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๒๐ ข้อ
๒.๔ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม จำนวน ๒๐ ข้อ
 
สายป้องกันและปราบปราม
การ คัดเลือกบคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.)
การ คัดเลือกบคคลภายนอก ผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
วิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๒๐ ข้อ ๑๒๐ คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๑. ความสามารถทั่วไป จำนวน ๒๕ ข้อ
๒. ภาษาไทย จำนวน ๒๕ ข้อ
๓. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๒๕ ข้อ
๔. เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น จำนวน ๒๕ ข้อ
๕. จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน ๒๐ ข้อ
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 1

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 2

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 3

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 4

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 5

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 6

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 7

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 8

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 9

 

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 1

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 2

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 3

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 4

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 5

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 6

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 7

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 8

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 9

 

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 1

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 2

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 3

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 4

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 5

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 6

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 7

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 8

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 9

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
wi5566 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณคาบ
enjoy888 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ผมสนใจนะครับ แล้วถ้าให้พี่ไปซื้อให้เลยได้ป่ะครับ พอดีพี่ผมก็อยู่ข่อนแก่นเหมือนกัน รบกวนตอบด้วยนะครับ
zolonoplay ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุง ครับ
pokpak
lingnoi_21 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
ady ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณรับ
spzrg49594 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
cheap air max
The Men's Lofa by MBT just is not only snug as part of your ft - it's genuinely therapeutic. Producing utilization of the creative techniques that retrains one's body in correct posture and activates the correct muscle groups,air max,cheap air max,air max 95, this slip-on shoe presents you a full new experience with reference to strolling. Stylish sufficient for operate,nike air max,nike air max,cheap air max, this pattern has all-day ease and comfort and ease that also offers you favorable long-term final results.
ยนต์ ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
2 กำลัง x +3เท่ากับ64 , x+5 เท่ากับเท่าไหร่ ช่วยตอบผมหน่อยขอด่วนนะคับ


รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้