ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบนายดาบยศจ่าดาบ 50 ปี ใช้สอบ 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบนายดาบยศจ่าดาบ 50 ปี ใช้สอบ 2556

1. พรรคเพื่อไทย ได้ ส.ส.แบบแบ่งเขต เข้ามาในสภาทั้งหมดกี่คน 

ก. 265 คน   ค. 195 คน

ข. 365 คน  ง. 275 คน 

2. หมายเลข 8 ที่ ไม่เกี่ยวข้อง กับนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

ก. เวลาที่โปรดเกล้าฯ 05.30 pm ค. จำนวน ส.ส.ที่โหวตให้ 295  เสียง

ข. วัน เดือน ปีเกิด 21 มิถุนายน 2510 ง. อายุของน.ส.ยิ่งลักษณ์  44 ปี

3. การวัดมวลของร่างกาย ประกอบด้วย 

ก. การวัดส่วนสูง ค. การวัดเส้นรอบเอว

ข. การชั่งน้ำหนัก ง. ถูกทั้ง ก และ 

4. การออกกำลังกายอะไรที่เหมาะที่สุดกับคนที่มีน้ำหนักมากๆ 

ก. กระโดดเชือก ค. วิ่ง

ข. ยกน้ำหนัก ง. ขี่จักยานยนต์ 

5. จังหวัดบึงกาฬมีพืขเศรษฐกิจอะไร มากที่สุด 

ก. มันสำปะหลัง ค. อ้อย

ข. ยางพารา ง. ยาสูบ 

6. เงินเฟ้อ หมายถึง 

ก.  ภาวะที่ราคาสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ข.  ภาวะที่ระดับสินค้าและบริการลดลงเรื่อย ๆ แม้สินค้าจะมี ราคาถูก 

ค.  ภาวะที่เฉพาะราคาสินค้าในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

ง. ภาวะที่เฉพาะราคาสินค้าในระบบเศรษฐกิจลดลงเรื่อย ๆ แม้สินค้าจะมี ราคาถูก

7. โมเดลบางระกำ หมายถึงอะไร 

ก. การแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่ม ค. การแก้ไขปัญหาการเกิดแผ่นดินไหว

ข. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ง. การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

8. บิ๊กอ็อด หมายถึงใคร 

ก. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ค. พล.อ. อัครเดช  ศศิประภา

ข. พล.อ.สุนทร  คงสมพงษ์ ง. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

9. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกคนที่เท่าใด 

ก. 26 ค. 28

ข. 27 ง. 29

10. ประเทศไทยมี สส.บัญชี และสส.แบบแบ่งเขตจำนวนเท่าใด 

ก. สส.บัญชี 120 คน และสส.แบบแบ่งเขต 375 คน 

ข. สส.บัญชี 125 คน และสส.แบบแบ่งเขต 375 คน 

ค. สส.บัญชี 120 คน และสส.แบบแบ่งเขต 325 คน 

ง. สส.บัญชี 125 คน และสส.แบบแบ่งเขต 325 คน 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายดาบ ยศจ่าดาบ 50 ปี ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ความรู้ที่จำเป็น (ที่สอบ) : 
แนวข้อสอบเก่าสายจ่าดาบ 50 
ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ข้อสอบความรู้ในหน้าที่ตำรวจ
แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบ จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2556
แนวข้อการเมืองไทยในปัจจุบัน
โครงสร้าง หน้าที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คุณธรรม ค่านิยมหลัก และอุดมคติของตำรวจ
สรุปการบริหารงานในสถานีตำรวจ

สนใจสั่งซื้อมาที่  080-604-2510 ,080-604-2504  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
*อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์  ชื่อบัญชี สายรุ้ง  สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่   lookmoo_00@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
31.    การแบ่งส่วนราชการในการจัดตั้งกองบัญชาการตราขึ้นเป็น
ค.    พระราชกฤษฎีกา                     ค. พระราชบัญญัติ
ง.    กฏกระทรวง                    ง. ประกาศของกระทรวง
ตอบ   ก. พระราชกฤษฎีกา
32.    ใครคือผู้กำหนดวันเวลาทำงานและวันหยุด ของข้าราชการตำรวจในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ค.    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ง.    คณะรัฐมนตรี                    ง. ก.ต.ช.
ตอบ   ง. ก.ต.ช.        (  ย่อมาจาก   คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ  )
มาตรา ๙  วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณีวันหยุดราชการประจําปีและการลาหยดราชการของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด แต่ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะกําหนดให้ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้
33.    ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของ ก.ตร.
จ.    กําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจและจัดระบบราชการตํารวจ
ฉ.    พิจารณาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้ง ผบ.ตร.
ช.    พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ
ซ.    รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง  เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการตำรวจให้เหมาะสม
ตอบ   ค. พิจารณาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้ง ผบ.ตร.
34.    ข้อใดคือชั้นของข้าราชการตำรวจ
ค.    สัญญาบัตร                          ค. พลตำรวจ
ง.    ประทวน                          ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๒๕  ชั้นข้าราชการตำรวจ มีดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นสัญญาบัตร   ได้แก่  ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป  
(๒) ชั้นประทวน   ได้แก่    ผู้มียศสิบตำรวจตรี  สิบตำรวจโท  สิบตํารวจเอก จ่าสิบตํารวจและดาบตำรวจ
(๓) ชั้นพลตำรวจ   ได้แก่   พลตำรวจสำรอง

35.    การถอดหรือออกจากยศสัญญาบัตรทำโดยวิธีใด
ค.    ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ             ค. ระเบียบของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ง.    ประกาศพระบรมราชโองการ                ง.   ถูกทั้ง   ก  และ  ข
ตอบ    ง.   ถูกทั้ง   ก  และ  ข
36.    ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่งของ ก.ตร.
ค.    ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ             ค. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ง.    รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ            ง.  จเรตํารวจแห่งชาติ
ตอบ  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   ( ก.ตร.  ย่อมาจาก  คณะกรรมการขาราชการตำรวจ )
37.    การกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล คือหน้าที่ของใคร
ค.    ก.ตร.                         ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ง.    ก.ต.ช.                         ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอบ    ก.  ก.ตร.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก. นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร                                            ข.  นายสมัคร เชาวภานนท์
ค.  นายชวน  หลีกภัย                                                          ง.  นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ


2. บุคคลไม่ใช่ผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ปี2556
ก.
นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล                                                ข.  พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
ค.  นายโฆสิต สุวินิจจิต                                                      ง.  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์


3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่สำคัญของสมาชิกวุฒิสภา
ก. กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข. ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ค.  ตรวจสอบและกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ง. เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ


4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร
   ก.  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
                       ข.   พงศ์เทพ เทพกาญจนา
                        ค.  นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
                       ง.    นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์


5. ปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนมีจำนวนเท่าใด
ก.  60คน                                                                               ข.  80 คน
ค.  125 คน                                                                            ง.  120 คน


6. สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดมีจำนวนเท่าใด
ก. 
100 คน                                                                            ข.  150 คน
ค.  200 คน                                                                            ง.  120 คน


7. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีจำนวนเท่าใด
ก.  64คน                                                                               ข.  74 คน
ค.  84คน                                                                               ง.  94 คน


8. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งมีจำนวนเท่าใด
ก.  66คน                                                                               ข.  76 คน
ค.  86คน                                                                               ง.  96 คน


9. ประธานองค์มนตรีคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พล.อ.สุรยุทธ   จุลานนท์                                               ข.  ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์
ค.  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์                                             ง.  พล.อ.พิจิตร กุลวณิชย์10. ปลัดกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พลเอกกิตติพงษ์ เกษโกวิท                                           ข.  พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
ค.  พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ                                               ง.  พลเอกเสถียร เพิ่มทองอินทร์


11. ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พล.อ.บุญกว้าง  เนียมประดิษฐ์                                    ข.  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
ค.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา                                       ง.  พล.อ.วินัย ภัททิยกุล


12. บุคคลตามข้อใดไม่ได้เป็นผู้สรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2550
ก.  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ                                             ข.  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ค.  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน                                        ง.  ประธานศาลฎีกา


13. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
ก.  ฉบับที่
 7       ข.  ฉบับที่ 8        
       ค.  ฉบับที่ 10          ง.  ฉบับที่ 11


14. จากคำถามข้อที่ 13  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติดังกล่าวใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  2540-2545          ข.  2550-2555     

       ค.  2550-2554          ง.  2555-2559


15. ประชาธิปไตยหมายความว่า 
ก.  การมีสิทธิเท่าเทียมกัน                                                  ข.
  การปกครองโดยประชาชน
ค.  การมีอิสรภาพ                                                                ง.  การปกครองตนเองอย่างอิสระ


16. อะไรคือพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก.  การเมือง          ข. การศึกษา        

       ค. เศรษฐกิจ          ง.  ประชาชน


17. กฎหมายฉบับใดที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และเสรีภาพของคนไทย
ก.  กฎหมายแพ่ง        ข. กฎหมายรัฐธรรมนูญ       

       ค. กฎหมายปกครอง       ง. กฎหมายอาญา


18. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
ก.  บริหารและพัฒนาประเทศ                                          ข.  พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
ค.  พิจารณางบประมาณแผ่นดิน                                      ง.  อภิปรายซักถามนโยบายของรัฐบาล
       
19. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก. 
20  ปี         ข.  25  ปี      
       ค.  39  ปี          ง. 35 ปี


20. องค์กรใดมีหน้าที่ในการสั่งยุบพรรคการเมือง
ก.  ศาลฎีกา          ข. ศาลปกครอง  

      ค. ศาลรัฐธรรมนูญ          ง.  อัยการสูงสุด


21. พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจอธิปไตยอย่างไร
ก.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยโดยอ้อม
ข.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยทางตรง
ค.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยได้บางโอกาส
ง. ทรงใช้อำนาจอธิปไตยได้เมื่อได้รับความยินยอมจากรัฐสภา


22. ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแม่ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ก.  สหรัฐอเมริกา          ข. สหราชอาณาจักร      

       ค. กรีซ          ง.  ฝรั่งเศส  


23. ข้อใดคือหลักสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจพอเพียง
ก.  รู้จักพอประมาณ                                                             ข.  มีเหตุผล
ค.  มีคุณธรรม                                                                       ง.  มีความรู้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบันมุ่งพัฒนาสู่......................    
ก.  สังคมสันติสุข                                                                 ข.  สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ค.  สังคมสมานฉันท์                                                           ง.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง


24. องค์กรการค้าโลก มุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นในหลักการข้อใด
ก.  การส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพ                                       ข.  ใช้ระบบทุนนิยม
ค.  ผลิตสินค้ามาตรฐานเดียวกัน                                       ง.  การค้าเสรีและไม่กีดกันทางการค้า


25. ประธานรัฐสภามาจากตำแหน่งตามข้อใด
ก.  ประธานวุฒิสภา                                                            ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ค.  ประธานศาลฎีกา                                                           ง.  ประธานศาลปกครอง


26. รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  ตามมาตราใดที่กำหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาไว้
ก.  มาตรา 46         ข.  มาตรา  47  

       ค.  มารตา  48          ง.  มาตรา  49


27. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในสมัยของรัฐบาลใด
.  จอมพลถนอม  กิตติขจร         ข.  ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช
ค.  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์         ง.  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช


28. ราชเลขาธิการปัจจุบันได้แก่
.  ม.ล. ทวีสันต์  ลดาวัลย์         
ข.  ม.ล. พีระพงศ์  เกษมศรี
ค.  ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร
ง.  นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย


29. แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า
ก.  น.ป.ก.                                                                                      ข.  นปช.
ค.  พ.ธ.ม.                                                                                       ง.  ครม.


30. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบันคือ
นายประพันธ์ นัยโกวิท           ข.  นายนาม ยิ้มแย้ม
ค.  นางสดศรี สัตยธรรม            ง.  นายอภิชาต สุขัคคานนท์


31. พรรคใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอันดับที่ 4ในการเลือกตั้งเมื่อ 3 ก.ค. 2554
ก.  พรรคภูมิใจไทย(ภท.)                                                  ข.  พรรคหลังชล
ค.  พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (ชพน.)                       ง.  พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)


         33.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยคนปัจจุบันคื
               ก. 
พลเอกบุญรอด สมทัศน์            ข. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
             ค.  พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต    ง.  พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา

34.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทยคนปัจจุบันคือ
       ก. 
ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
      ข. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
      ค. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
      ง. พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ
35.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันคือ
       ก. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
      ข. พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
      ค. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

      ง. พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ

36.  กํานันเป๊าะ มีชื่อจริงว่าอย่างไร
       ก. สมบูรณ์ คุณปลื้ม
      ข. สมเกียติ คุณปลื้ม
      ค. สมศักดิ์ คุณปลื้ม

      ง. สมชาย คุณปลื้ม37.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คนปัจจุบันคือ
             ก.  นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว 
            ข. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ
             ค. นายดำรงค์ พิเดช 

      ง. เริงชัย ประยูรเวช

38.  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คนปัจจุบันคือ
       ก. นายณรงค์ รัตนานุกูล
      ข. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต

      ค. 
พลตำรวจเอกพงศ พงศ์เจริญ
      ง. พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง39.  เลขาธิการ ป.ป.ส. คนปัจจุบันคือ
       ก. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
      ข. พ.ท.เอนก ยมยินดา
      ค. พลตำรวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา

     ง.  พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

   40.  ผู้นำเกาหลีเหนือ คนปัจจุบันคือ
             ก. คิม จ็อง-อิล
             ข.  คิมอิล ซุง

             ค.  คิมจองอึน

             ง.  คิม จอง คึนจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้