ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ช่วยกันคลิกแชร์เยาะๆนะคับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ช่วยกันคลิกแชร์เยาะๆนะคับ

ช่วยกันคลิกแชร์เยาะๆนะคับ

เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ของการสอบราชการ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
วิชาสอบคัดเลือก
    7.1  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป   (50  คะแนน) โดยสอบข้อเขียน
        (1)  พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (20 คะแนน)
        (2)  ความรู้ทั่ว ๆ ไป ในเหตุการณ์ปัจจุบัน (10  คะแนน)
        (3)  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (10  คะแนน)
        (4)  ความรู้ทั่วไปทางงานธุรการและงานสารบรรณ (10  คะแนน)
             7.2  วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งงานบัญชี  (50  คะแนน) โดยสอบข้อเขียน
                           (1)  ความรู้ทั่วไปทางบัญชี ( 20  คะแนน)
(2) งบทดลอง- งบดุล (15  คะแนน)
(3)  การจัดสรรกำไรของนิติบุคคล (15  คะแนน)
    7.3  วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งงานสินเชื่อ   (50  คะแนน) โดยสอบข้อเขียน
        (1)  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (30  คะแนน)
(2)  กฎหมายอาญา (20  คะแนน)
             7.4  วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้างานฝ่ายธุรการ   (50  คะแนน) โดยสอบข้อเขียน
         (1)  ความรู้ทั่วไปทางการบริหารจัดการ (30  คะแนน)
                           (2)  ความรู้ทั่วไปทางบัญชี และ การตลาด (10  คะแนน)
(3)  ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป   (10  คะแนน)
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้