ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : “กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -12 มิ.ย. 2557  นายช่างโยธาปฏิบั
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -12 มิ.ย. 2557  นายช่างโยธาปฏิบั

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2014-06-03)
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -12 มิ.ย. 2557 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -12 มิ.ย. 2557  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน”

ตำแหน่ง: นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :[font=georgia, tahoma,  ]อินเตอร์เน็ต  

[font=georgia, tahoma,  ]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 มิ.ย. 2557

[font=georgia, tahoma,  ]สอบวันที่: 
[font=georgia, tahoma,  ]ประกาศผลสอบ: 
[font=georgia, tahoma,  ] ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
[font=georgia, tahoma,  ] เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่นี่


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบนาย ช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง


1. ความละเอียดของซีเมนต์ Fineness วัดได้โดย

                ก. ใช้กล้องจุลทรรศน์                                                         ข. ใช้ตะแกรงล่อน  

                ค.ไฮโดรมิเตอร์                                                                    ง. Crusking Test (การบดบี้)

ตอบ ค. ไฮโดรมิเตอร์  

2. สารที่เป็นตัวหน่วงของซีเมนต์คือ  

                ก. Sulphate                                                                           ข. Silica

                ค. Alumine                                                                            ง. Gypaum

ตอบ ง. Gypaum

3. จงเปรียบเทียบปูนซีเมนต์ของบริษัทผู้ผลิตต่อไปนี้ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากัน

                ก. ตราเพชรกับตรางูเห่า                                                     ข. ตราเอราวัณกับนกอินทรีย์  

                ค. ตราช้างกับตราอินทรีย์                                                   ง. ตราเสือกับตรางูเห่า  

ตอบ ง. ตราเสือกับตรางูเห่า  

4. การถอดแบบข้างคานปกติจะถอดได้เมื่อหล่อคอนกรีตไปแล้วนานเท่าใด ถ้าใช้ปูนเอราวัณ  

                ก. 1 วัน                                                                                  ข. 2 วัน  

                ค. 5 วัน                                                                                  ง. 7 วัน  

ตอบ ข. 2 วัน  

5. Concrete Covering มีระยะห่างเท่าไร

                ก. 1 นิ้ว                                                                                  ข. 1.5 นิ้ว  

                ค. 2 นิ้ว                                                                                  ง. 2.5 นิ้ว  

ตอบ ก. 1 นิ้ว  

6. เมื่อเทคอนกรีตแล้ว คอนกรีตจะเริ่มแข็งตัวเมื่อไร  

                ก. 30 นาที                                                                             ข. 45 นาที  

                ค. 60 นาที                                                                             ง. 75 นาที  

ตอบ ข. 45 นาที  

7. ชื่อใดที่ไม่ใช่เครื่องปรับอากาศ  

                ก. Careers                                                                             ข. Boston

                ค. kelvinator                                                                         ง. Westinghouse

ตอบ ข. Boston

8. คอนกรีตที่ผสมแล้วควรเทให้หมดภายใน

                ก. 30 นาที                                                                             ข. 45 วัน  

                ค. 60 นาที                                                                             ง. 1 วัน  

ตอบ ก. 30 นาที  

9. เหล็กปลอก (stirup) มีหน้าที่อะไร

                ก. ทำหน้าที่ต้านแรงเฉือน  

                ข. ช่วยบังคับเหล็กยืนให้ทำงานร่วมกัน  

                ค. ช่วยบังคับเหล็กยืนให้ได้รูปร่าง  

                ง. ถูกทุกข้อ  

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ  

10. ทรายที่ใช้ในการก่อสร้างโดยทั่วไปเป็นทรายจากไหน  

                ก. ทรายทะเล                                                                        ข. ทรายแม่น้ำ  

                ค. ทรายบก                                                                            ง. ถูกหมดทุกข้อ  

ตอบ ข. ทรายแม่น้ำ  

11. หินเบอร์ 2 ที่ใช้ในงานก่อสร้าง จะมีขนาดเท่าไร  

                ก. 0 – 2.5 ซม.                                                                       ข. 2.5 – 5 ซม.

                ค. 5 – 7 ซม.                                                                           ง. 7 – 10 ซม.

ตอบ ข. 2.5 – 5 ซม.

12. หินเบอร์ 2 ที่ใช้งานก่อสร้าง จะมีขนาดเท่าไร  

                ก. 5 %                                                                                    ข. 10 %  

                ค. 15 %                                                                                  ง. 20 %

ตอบ ข. 10 %  

13. Shut Fipe คืออะไร

                ก. เข็มพืด                                                                               ข. เข็มเจาะ  

                ค. เข็มไม้                                                                                ง. เข็มหล่อกับที  

ตอบ ก. เข็มพืด  

14. เข็มคอนกรีตที่เขียนว่า 5N 30 x 30 ซม. หมายความว่า

                ก. เข็มรูปตัวไอ (x) ขนาด 30 x 30 ซม.

                ข. เข็มรูปตัววาย (x) ขนาด 30 x 30 ซม.  

                ค. เข็มรูปพระจันทร์เสี้ยว ขนาด 30 x 30 ซม.  

                ง. เข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 30 x 30 ซม.  

ตอบ ค. เข็มรูปพระจันทร์เสี้ยว ขนาด 30 x 30 ซม.

15. ถ้าต้องการหยุดงานคอนกรีตเสริมเหล็กไปเป็นเวลานาน แล้วตัดเผือเหล็กโครงสร้างไว้ จะต้องทำอย่างไร  

                ก. เอาสีทาไว้                                                                         ข. เอาน้ำมันทา

                ค. เอาน้ำปูนทาไว้                                                                ง. ปล่อยไว้เฉยๆ  

ตอบ ค. เอาน้ำปูนทาไว้  


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  
- แนวข้อสอบนายช่างโยธา  
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522
- แนวข้อสอบ การจัดทำแผนที่และระบบภูมิสารสนเทศ
- การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานของงานก่อสร้าง
- พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ.2522
- การควบคุมการก่อสร้าง
- กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2550

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 092-2876110 หรือ ส่ง SMS , LINE ID : sayrung2524
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
ธนาคารกสิกรไทย 0412348992 ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี ออมทรัพย์ สาขาถนนสาธุประดิษฐ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้