ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  สำนักงาน กพ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  สำนักงาน กพ


แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  สำนักงาน กพแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
Part One: Language Use and Usage (Items 1 – 40)
1. Oral Expression
Directions: Choose the best answer.
1.1 Conversation
Conversation 1:  Kitti, a Thai student in Australia, is looking for an apartment.
Landlady              :     Hello, MC Apartment …….1………?
Kitti                     :     Have you got a room for rent?
Landlady             :     There’ll be one available at the end of this week.
Kitti                       :      Hmm, today is Thursday already. …….2…..? Is it within walking distance of the
                                       university ?
Landlady              :      It’s on Prince Edward Street, near the Science Museum. …..3…..And you’ll also
                                       find a bus stop just around the corner as well.
Kitti                       :      …….4……Well, ……5……?
Landlady              :      It’s $150 per week, not including utilities. The utilities will be charged according to
                                       usage. Each room has got a separate meter.
Kitti                       :      I see. ……6 ……?
Landlady              :      I’m afraid I already have an appointment, but I’ll probably be back at around 5.
                                       …….7……?
Kitti                       :       That’s fine for me. See you then. Bye.
Part One
1.             Oral Expression
บทสนทนาที่ 1     กิตติซึ่งเป็นนักเรียนไทยในออสเตรเลียกำลังมองหาห้องเช่า
1.            1. What do you want                                        2.  Who do you want to talk to
                3.  Can I help you                                              4.  Can I have your name , please
เฉลยข้อ 3             (Can I help you)
เหตุผล                  เจ้าของบ้านเช่า    :     สวัสดีค่ะ ที่นี่คือเอ็มซีอพาร์ทเมนต์……..?
                                กิตติ                        :     มีห้องให้เช่าไหมครับ
                                ดูจากคำพูดของกิตติแล้ว แสดงว่าเจ้าของอพาร์ทเมนต์ถามว่า มีอะไรให้ช่วยไหมคะ
                                ข้อ 3. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
Can I help you? เป็นสำนวนที่ใช้ในการเสนอให้ความช่วยเหลือ
                                ข้อ 1. เป็นคำพดที่ไม่สุภาพ
                                ข้อ 2. และ 4. ไม่เข้ากับบทสนทนา
2.            1.  What is its location                                     2.  What is it situated on
                3.  Where is the apartment                              4.  Where can I look for MC Apartment
เฉลยข้อ 3             (Where is the apartment)
เหตุผล                  ดูจากคำถามถัดไปของกิตติที่ว่า
“อพาร์ทเมนต์อยู่ไก้ลขนาดสามารถเดินไปมหาวิทยาลัยหรือเปล่า”
                                แสดงว่ากิตติต้องถามว่า อพาร์ตเมนต์อยู่ที่ไหน
                                ข้อ 3. จึงเป็นข้อที่ถูกต้อง
                                ในการถามถึงสถานที่ว่า อยู่ที่ไหน จะใช้ Where is……… ?
                                ข้ออื่น ๆ ไม่ใช่สำนวนที่ถามเรื่องนี้
3.            1.  It’s easier to walk to the university
                2.  It’s a ten – minute walk to the university
                3.  I’m sure you have to walk to the university
                4.  I think it might be convenient getting to the university
เฉลยข้อ 2             (It’s a ten – minute walk to the university)
เหตุผล                  เป็นการตอบคำถามของกิตติที่ถามว่า อยู่ที่ไหน และสามารถเดินไปมหาวิทยาลัยได้
หรือไม่
“อยู่ถนนพรินซ์ เอ็ดเวิร์ค ใกล้กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เดินไปมหาวิทยาลัยใช้เวลา 10
นาที นอกจากนี้ยังมีป้ายรถเมล์ตรงมุมถนนด้วย
4.            1.  That’s amazing                                             2.  That sounds good
                3.  That’s considerable                                     4.  That looks interesting
เฉลยข้อ 2             (That’s considerable)
เหตุผล                  ดูจากเนื้อหาบทสนทนาที่เหลือจะเห็นว่า กิตติสนใจที่จะเช่า
                                ข้อ 2.      ฟังดูดีนะ จึงเป็นคำตอบ
                                ข้อ 1.      น่าทึ่งจัง (ต้องใช้เมื่ออีกฝ่ายพูดถึงสิ่งที่ชวนประหลาดใจ)
                                ข้อ 3.      Considerable = มากมาย (ไม่ใช่สำนวนภาษาอังกฤษ)
                                ข้อ 4.      ดูน่าสนใจ (ต้องใช้เมื่ออีกฝ่ายพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจ)
5.            1.  how is the rent                                              2.  how much will I rent it
                3.  how much is the rent                                  4.  how should I pay the rent
เฉลยข้อ 3             (how much is the rent)
เหตุผล                  ดูจากคำพูดของเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่บอกว่า
“ราคา 150 เหรียญต่อสัปดาห์ ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ”
                                แสดงว่ากิตติต้องถามถึงค่าเช่าห้อง
                                ข้อ 1.      ต้องถามว่า What is the rent
                                ข้อ 2.      ไม่ใช่สำนวนภาอังกฤษ
                                ข้อ 3.      ราคาเท่าไหร่
                                ข้อ 4.      ถ้าถามแบบนี้ ต้องตบว่า จ่ายเป็นเงินสด หรือ เครดิตการ์ด
                                ข้อ 3.      จึงเป็นข้อที่ถูกต้อง             
6.            1.  Let’s have a look at the room, shall we
                2.  Should I see the room before I move in
                3.  Do I have to see the room this afternoon
                4.  Can I have a look at the room this afternoon
เฉลยข้อ 4             (Can I have a look at the room this afternoon)
เหตุผล                  ดูจากคำพูดของเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่ว่า
“ฉันขอโทษที่ฉันติดธุระตอนนั้น แต่อาจจะกลับมาตอนห้าโมงเย็น”
                                แสดงว่ากิตติขอแวะมาดูห้องตอนบ่าย
                                ข้อ 4.      ขอผมดูห้องบ่ายนี้ได้ไหม
                                จึงเป็นข้อที่ถูกต้อง
7.            1.  Will you be home tomorrow                    2.  Why don’t you come on time
                3.  Do you want to come with me                                4.  Will you be able to drop by at that time
เฉลยข้อ 4             (Will you be able to drop by at that time)
เหตุผล                  กิตติตอบว่า “ได้ครับ แล้วพบกันตอนนั้น”
                                แสดงว่า เจ้าของอพาร์ตเมนต์ถามกิตติว่า
“จะแวะมาดูห้องตอนเวลาห้าโมงได้ไหม”
                                ข้อ 1., 2. และ 3. ไม่เข้ากับบทสนทนา
                Conversation 2: Arnat is inviting Paul and his family to dinner at the house.
Aenat     :     ……8…..next Saturdar evening.
Paul        :     Oh, dear! ……9 ….. this Saturday. My daughter is rehearsing a play at her school.
Arnat     :     Oh, really! What about Sunday evening? .....10…..
Paul        :     That’ll be fin. ……11….. . We would be delighted to come.
                      Err…, ….12….. .
Arnat     :     Well, my wife just got a promotion and my daughter has been accepted at top ten
                      University, so we’re having a little celebration.
Pual        :     …..13 …..! What time should we get to your housr?
Arnat     :     …..14…..?
Paul        :     Fine. …..15….. .
บทสนทนาที่ 2     อาณัติกำลังเชิญพอลและครอบครัวมารับประทานอาหารเย็นที่บ้าน
8.            1.  We’d like to persuade you to have dinner with us
                2.  We’d like to have you and your family over for dinner
                3.  Let you and your family have dinner together at my house
                4.  I coffee you and your family to come to my house for dinner
เฉลยข้อ 2             (We’d like to have you and your family over for dinner)
เหตุผล                  อาณัติ     :     …………..เย็นวันเสาร์หน้า
                                พอล       :     เสียดายจัง ! ………เสาร์นี้ ลูกสาวของผมต้องซ้อมละครที่โรงเรียน
                                อาณัติ     :     เหรอครับ ! ถ้างั้นเย็นวันอาทิตย์ล่ะ ……….
                                ดูจากบทสนทนาแสดงว่า อาณัติเชิญพอลและครอบครัวมารับประทานอาหารเย็นที่บ้าน
to have someone over = เชิญมาที่บ้าน
                                ข้อ 1.      ใช้ persuade ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนเป็น invite
                                ข้อ 3.      ไม่ใช่สำนวนที่ใช้ในการเชิญชวน
                                ข้อ 4.      ไม่ใช้ offer กับการเชิญ
                                ข้อ 2.      ขอเชิญคุณและครอบครัวมารับประทานอาหารเย็นที่บ้าน ข้อนี้ถูกต้อง
9.            1.  I don’t think we like it                                               2.  I’m afraid we can’t make it
                3.  What a shame! No one can go                 4.  Sorry about that. Everyone will be busy
เฉลยข้อ 2             (I’m afraid we can’t make it)
เหตุผล                  เมื่อได้รับเชิญ แต่ไปไม่ได้ ต้องใช้ข้อ 2.
                                “ผมเกรงว่า เราจะไปไม่ได้”
                                สำนวนที่ใช้ตอบปฏิเสธคำเชิญอื่น ๆ ได้แก่
I’d love but …………..
                                I’m sorry I can’t make it.
                                Thank you for asking but I’m afraid I can’t
                                ข้อ 3. และ 4. ไม่สุภาพที่จะตอบเช่นนี้
10.          1.  It’s a pity if you miss it                             2.  We expect you to be free
                3.  It’ll be convenient for me                         4.  We really want you to join us
เฉลยข้อ 4             (We really want you to join us)
เหตุผล                  การที่อาณัติเลื่อนเชิญไปเป็นวันอาทิตย์ตอนเย็น แสดงว่า อาณัติอยากให้พอลและ
                                ครอบครัวมาที่บ้านจริง ๆ
                                ข้อ 4.      จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
“เราอยากให้คุณมารับประทานอาหารเย็นกับเราจริง ๆ”
                                ข้อ 1.      น่าเสียดายนะถ้าคุณมาไม่ได้
                                ข้อ 2.      เราคาดหวังว่าคุณจะว่าง
                                ข้อ 3.      มันสะดวกสำหรับผม
11.          1.  I’d like to eat out                                         2.  We all like to be invited
                3.  Everybody is free on Sunday                   4.  I appreciate the appointment
เฉลยข้อ 3             (Everybody is free on Sunday)
เหตุผล That’ll be fine = ตกลงครับ
                                แสดงว่า วันอาทิตย์ทุกคนว่าง
                                ข้อ 1.      ผมชอบกินข้าวนอกบ้าน
                                ข้อ 2.      เราทุกคนชอบที่จะได้รับเชิญ
                                ข้อ 3.      ทุกคนว่างวันอาทิตย์
                                ข้อ 4.      ผมขอบคุณที่นัดผม
                                ข้อ 3.      เป็นข้อที่เข้ากับบทสนทนาที่สุด
12.          1.  Tell me with you all are doing                                2.  Thai sounds like a special occasion
                3.  you must be please with something        4.  Let me know why you are inviting us
เฉลยข้อ 2             (Thai sounds like a special occasion)
เหตุผล                  ดูจากคำพูดของอาณัติที่บอกว่า
“ภรรยาของผมได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และลูกสาวของผมได้รับการตอบรับให้เข้า
                ศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับท็อปเทน เราเลยอยากมีงานฉลองเล็ก ๆ
                แสดงว่า พอลต้องพูดว่า ‘ฟังดูแล้วเหมือนโอกาสพิเศษ
                ข้อ 2.      เป็นข้อที่ถูกต้อง
                ข้ออื่น ๆ ไม่ใช่สำนวนที่ใช้ในการถามแบบนี้              
13.          1.  How happy                                                    2.  Good luck
                3.  Congratulations                                            4.  What a surprise
เฉลยข้อ 3             (Congratulations              )
เหตุผล                  พอลกล่าวแสดงความยินดีกับอาณัติ ต้องใช้ข้อ 3. Congratulations สำนวนอื่นที่ใช้ได้
                                เช่น How wonderful ! That’s wonderful!
                                ข้อ 1.      ไม่ใช่สำนวน ถ้าจะใช้ต้องพูดว่า
I’m happy for you
                                ข้อ 2.      Good Luck! ใช้เมื่ออวยพรให้โชคดี
                                ข้อ 4.      What a surprise! จะใช้เมื่อเจอกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่ไม่คาดฝัน (ในทางดี)
14.          1.  Can I let you know later                            2.  Do you want to come early
                3.  Is 6:30 convenient for you                        4.  6:30 is a suitable time, isn’t it
เฉลยข้อ 3             (Is 6:30 convenient for you)
เหตุผล                  พอล       :     จะให้เราไปถึงบ้านคุณกี่โมง
                                อาณัติ     :     ……….?
                                พอล       :     ครับ ………… .
                                ดูจากบทสนทนาแล้วต้องเลือกข้อ 3.
                                “มาถึงตอน 6 โมงเย็นได้ไหมครับ”
                                ข้อ 1. และ 2. ใช้ไม่ได้ เพราะอาณัติได้บอกเวลาแล้วว่าให้มาตอนหกโมงครึ่ง
                                ข้อ 3.      ถ้าจะใช้ต้องเปลี่ยนเป็น ‘Is 6:30 a suitable time for you’
15.          1.  We hope to enjoy the dinner                    2.  We won’t be late for dinner
                3.  We’re looking forward to it                     4.  We’d love to be at your house
เฉลยข้อ 3             (We’re looking forward to it)
เหตุผล                  สำนวน look forward to something จะใช้เมื่อผู้พูดคาดหวังที่จะได้พบเจอกับสิ่งนั้น
                                ในที่นี้หมายถึงว่า พอลและครอบครัวต่างรอใจจดใจจ่อที่จะได้ไปรับประทานอาหาร
                                เย็นเองที่บ้านอาณัตินั่นเอง
                                ข้อ 1.      เราหวังว่าจะชอบอาหารเย็น
                                ข้อ 2.      เราจะไม่ไปสายสำหรับอาหารเย็น
                                ข้อ 3.      เรารอคอยที่จะได้ไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านคุณ
                                ข้อ 4.      เราอยากไปบ้านของคุณ
                                                ข้อ 3.      เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

                1.2          Situational Dialogs
ข้อ 16. – 25. เป็นบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
16.          You want to know about your roommate’s future plans, so you say: ……….
                1.  When do you plan to graduate?               2.  Where do you stay while studying?
                3.  What are you doing after graduation?   4.  Why do you want to further your study?
เฉลยข้อ 3             (What are you doing after graduation?)
เหตุผล                  คุณอยากรู้เกียวกับแผนในอนาคตของเพื่อนร่วมห้องของคุณ ดังนั้น คุณจะพูดว่า ……
                                “คุณคิดจะทำอะไรหลังจากเรียนจบ”
                                ข้อ 1.      คุณวางแผนที่จะจบเมื่อไหร่ ไม่ถูกเพราะไม่ได้ถามรายละเอียดเรื่องอนาคต
                                                หลังเรียนจบ
                                ข้อ 2.      คุณอยู่ที่ไหนระหว่างศึกษาต่อ ไม่ถูกเพราะไม่เกี่ยวกับแผนในอนาคต
                                ข้อ 4.      ทำไมคุณถึงอยากเรียนต่อ ไม่ถูกเพราะไม่ได้ถมถึงแผนในอนาคต
                                                ข้อ 3.      เป็นข้อที่ถูกต้อง

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  สำนักงาน กพ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
โครงสร้างของบทสนทนา Conversations  Structure
โครงสร้างประโยค (Sentence Structure)

วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
- หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 092-2876110 Line : sayrung2524
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ   ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย 
สาขาสาธุประดิฐ์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  lookmoo_00@hotmail.comรูปภาพ: แบนข้อสอบ.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้