ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบปลัดอำเภอ รับสมัคร 25 ก.พ. - 19 มี.ค. 58 รับ 135 อัตรา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบปลัดอำเภอ รับสมัคร 25 ก.พ. - 19 มี.ค. 58 รับ 135 อัตราเปิดสอบปลัดอำเภอ 2558 รับสมัครสอบแล้ว!!! 135 อัตรา
เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2558 จำนวน 135 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2558

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
- พื้นที่ทั่วไป
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาโท)
จำนวน 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 90 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

- พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 15 อัตรา
บรรจุและแต่งตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์http://job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


หลักสูตรการสอบปลัดอำเภอ

1. ภาค ก. ก.พ. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ในส่วนนี้อ้างอิงจากประกาศรับสมัครสอบปลัดอำเภอเมื่อปี 2555 โดยในครั้งนั้นจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรีแล้วเท่านั้น แต่เมื่อปีที่ผ่านมา ก.พ. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงการใช้ใบภาค ก. ก.พ. คือให้ระดับสูงกว่าใช้แทนระดับต่ำกว่าได้ เช่นนี้แล้วจึงจะกล่าวแบบเข้าใจง่ายๆ คือ ใบรับรองผลภาค ก. ก.พ. ระดับต่ำสุดที่ใช้ในการสอบปลัดอำเภอคือ ภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรี ท่านสามารถใช้ใบรับรองผลผ่านภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาโท แทนได้ แต่จะนำใบภาค ก. ก.พ. ระดับ ปวส. หรือ ปวช.มาใช้แทนกันไม่ได้
ในอดีต ก.พ. เคยจัดสอบภาค ก. ให้พร้อมกับภาค ข. คือผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ก.พ. แล้วก็ไม่ต้องสอบภาค ก. อีก สอบเฉพาะภาค ข. และภาค ค. แต่ผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านภาค ก. ก.พ. ก็ให้เข้าสอบภาค ก. หากสอบภาค ก. ผ่านก็ได้รับใบรับรองผลการสอบภาค ก. ก.พ. ใช้ได้ตลอดชีวิตเหมือนกับการที่ ก.พ. จัดสอบภาค ก. ก.พ. อย่างเดียว ใช้ได้กับทุกหน่วยงานที่รับผลภาค ก. ก.พ. ไม่เฉพาะกับการสอบปลัดอำเภอเท่านั้น โดยในครั้งนั้นจะสอบภาค ก. ช่วงเช้า และสอบภาค ข. ในช่วงบ่าย
ในการสอบปลัดอำเภอที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปจึงยากจะหยั่งรู้ได้ว่าจะสัดสอบภาค ก. ร่วมกับภาค ข. สำหรับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านภาค ก. ก.พ. หรือไม่ จนกว่าจะมีประกาศรับสมัครสอบปลัดอำเภออย่างเป็นทางการ
ซึ่งการสอบภาค ก. ก.พ. แบบปัจจุบัน ปกติ ก.พ. จะจัดสอบภาค ก. ก.พ. ปีละครั้ง โดยจะประกาศรับสมัครสอบในช่วงต้นปี เช่นปี 2556 รับสมัครปลายเดือนเมษายน และปีนี้ 2557 ประกาศช่วงเดือนกุมภาพันธ์ แต่รับสมัครจริงๆ ต้นเดือนมีนาคม หากประมาณระยะเวลาประกาศรับสมัครสอบก็อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน และรับสมัครจริงชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ในที่นี่จะขอกล่าวรายละเอียดการรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ.เพียงสั้นๆ โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลในภายหลังจากอ่านบทความนี้จบ 
กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบ เตรียมสอบปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง 
1. วิชาความสามารถทั่วไป หรือพวก คณิตศาสตร์ทั่วไป อุปมาอุปไมย ตรรกศาสตร์ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เงื่อนไขภาษา
2. วิชาภาษาไทย
3. วิชาภาษาอังกฤษ กรณีที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP), TOEIC, IELTS, CU TEP และ TU GET ไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้ยื่นเป็นหลักฐานและไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่สอบไปแล้วแต่ไม่ผ่านก็สามารถยื่นภายหลังได้ตามที่ ก.พ. ได้กำหนดระยะเวลา เช่น ในปีนี้ 2557 ได้กำหนดให้ยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้ถึงเดือนธันวาคม
แต่ตามข้อมูลใน “โครงการส่งเสริมและแนะแนวการรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ Assistant Chief District Officer (ACDO Roadshow)” ระบุว่า ภายหลังปี 2558 ก.พ.จะเริ่มสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถสมัครสอบได้ทุกวัน ตามรอบเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ซึ่งก็ยังไม่ปรากฎว่ามีประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ. จากสำนักงาน ก.พ.ในขณะนี้ ก็ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมต่อไป
การสอบภาค ก. ก.พ. ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องใหม่ ในอดีตก่อนที่จะมีการแบ่งภาค ก. เป็น 4 ระดับ ก.พ.เคยใช้ในการสอบเฉพาะผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท จะอธิบายหลักเกณฑ์ครา่วๆ เพราะหากมีการจัดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์จริง ก.พ. อาจจะใช้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เดียวกัน โดยในการจัดสอบสมัยนั้น ก.พ.จะจัดสอบทุกเดือน ประกาศรับสมัครเป็นรอบทุกสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือน (ขออภัยส่วนนี้จำไม่ได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3) ผู้ที่สมัครสอบแล้วไม่ผ่านจะไม่สามารถสมัครสอบในรอบถัดไปได้ เช่น สมัครสอบรอบเดือนมกราคม แล้วสอบไม่ผ่านจะไม่สามารถสมัครสอบรอบเดือนกุมภาพันธ์ได้ แต่จะสมัครสอบรอบเดือนมีนาคมได้ ทั้งนี้อาจจะด้วยต้องการหน่วงระยะเวลาในการประมวลผลการสอบ ให้ได้ทราบผลการสอบก่อนสมัครสอบในรอบต่อไป
แต่ไม่ว่า ก.พ. จะจัดสอบ ภาค ก. รูปแบบไหน หากมีการจัดสอบภาค ก. ก.พ. เมื่อไรท่านที่ยังสอบภาค ก. ก.พ. ไม่ผ่าน ก็คงจะรออะไรไม่ได้อีกต่อไป ต้องสมัครสอบโดยไว เพราะการสอบภาค ข. ปลัดอำเภอนับจากนาทีนี้ไป เป็นการ “นับถอยหลัง” แล้วครับ
แนะนำให้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP), TOEIC, IELTS, CU TEP และ TU GET ได้ตลอดเพราะบางสถาบันดังกล่าวจัดสอบบ่อยมาก และทราบผลได้เร็ว เพียงแต่สอบให้ได้ตามเกณฑ์คะแนนไม่ต่ำกว่า 50% นอกจากจะนำผลคะแนนนี้ไปยื่นเพื่อไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ สอบแต่ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย เพิ่มโอกาสการสอบผ่านภาค ก. ก.พ. แล้ว หากสอบปลัดอำเภอผ่านได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ยังสามารถนำผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันดังกล่าวไปยื่นเพื่อรับเพิ่ม เงินเดือนแรกบรรจุได้อีกเดือนละ 375 บาท ไม่กี่เดือนก็คืนทุนแล้วครับ..คุ้ม^^
เป็นอันว่าจบเรื่องภาค ก. ก.พ. สำหรับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านหรือไม่มีใบรับรองผลการสอบภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

2. ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ในการสอบปลัดอำเภอการสอบภาค ข. จะเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
(1) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ (100 คะแนน)
(1.1) ความรู้ทางด้านวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการแนวใหม่
(1.2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุับนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและของต่างประเทศ
(1.3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยระเบียบริหาราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและพัสดุ
(1.4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชยื กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(2) ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง (100 คะแนน)
(2.1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
(2.2) การปกครองท้องที่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน
(2.3) ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน การควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม และงานสถานบริการ และงานอื่นๆ ที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ
(2.4) ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงภายในและการจัดระเบียบสังคม ในหน้าที่ของกรมการปกครอง และการสอบสวนคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ในการสอบปลัดอำเภอการสอบภาค ค. จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์
บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ตามประกาศการรับสมัครสอบปลัดอำเภอปี 2555 ในส่วนท้ายของลักษณะงานที่ปฏิบัติได้ระบุไว้ว่า “ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ ควรเป็นผู้ที่มีความพร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำในต่างจังหวัด ซึ่งอาจะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง” เคยได้ยินสำนวนที่ว่าเป็นปลัดอำเภอรองเท้าต้องสึกก่อนเก้าอี้ไหมครับ ^^
1. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยผู้เข้าทดสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่กำหนดได้ ประกอบด้วย
1. ดันพื้น
2. นอนยกตัว
3. วิ่งระยะทาง 2,000 เมตร
DVD เตรียมสอบปลัดอำเภอ ที่กำลังจะเปิดสอบ ทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว
และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้เองหรือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ขี้เกียจอ่านหนังสือ ท่านก็สามารถเอาไฟล์ MP3
จากแผ่นนี้ไปลงใน มือถือ ipad iphone ใช้ฟังในรถยนต์ หรือฟังควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆ ท่านก็สามารถจำได้เท่ากับการอ่าน


MP3 ติวสอบปลัดอำเภอ
" ประกอบด้วย เนื้อหา และแบบฝึกหัด 
การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว
แผ่น DVD ประกอบด้วย

หลักการและกระบวนการบริหารแนวใหม่
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
MP3 พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
MP3 พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
MP3 พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน
MP3 พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
MP3 พรบ. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
MP3 พรบ.ว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ 
MP3 พรบ. ระเบียบงานสารบรรณ
MP3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พศ.2557
กฎหมายทั่วไป
MP3 กฎหมายอาญา
MP3 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
MP3 วิธีพิจารณาความแพ่ง
MP3 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
E-Book สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
E-Book รวมแนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ ปี 39,43,48,51,55
*รับประกันคุณภาพ*    
สอบถามรายละเอียดที่  Line : sayrung2524
ราคาชุดละ 2,500 บาท / จัดส่งถึงที่...
คอร์ส DVD
 ชุดเตรียมสอบ+ หนังสือแนวข้อสอบปลัดอำเภอ
=700) window.open('http://mypicza.com/upload/3055af3de98b4f9cf80825cb7ac7bf6e.jpg');\" onload=\"if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';if(this.offsetHeight>'700')this.height='700';\" >

จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมการปกครอง
- ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- สรุปกฎหมายทั่วไป ที่ใช้สอบ
ความรู้ควมเข้าใจในการปกครอง
- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2539
- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2543
- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2548

- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2551
- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2555


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 092-2876110 Line : sayrung2524
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ  ราคา 679 บาท
ชุดติว DVDเตรียมสอบปลัดอำเภอ +หน้งสือแนวข้อสอบ ราคา 2500 รวมค่าส่ง EMs
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่   lookmoo_00@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้