ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ศาลรัฐธรรมนูญ และ ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ศาลรัฐธรรมนูญ และ ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรธน.เปิดอบรม'นธป.รุ่นที่3' คนการเมือง-องค์กรอิสระแห่ร่วม

14 ม.ค.58 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีการจัดอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 3 ขึ้น โดย นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดการอบรมตอนหนึ่งว่า เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีวิสัยทัศน์ว่า ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักของนิติรัฐนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมของบุคลาการทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับวิถีการปกครองตามหลักนิติธรรม และเพื่อเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายชุมชนทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางศาล

คลิกถูกใจเพื่อรับข่าสาร ข้อสอบ

ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับหลักนิติธรรมของผู้เข้าร่วมอบรม เพราะคนที่เข้าอบรมล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และถือเป็นคนที่สำคัญของประเทศชาติในขณะนี้ ก็หวังว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ประชาชน และการปฏิรูปประเทศทั้งระบบ

นายนุรักษ์ กล่าวอีกว่า การอบรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับการฝึกอบรบทั้งสิ้น 52 คน ซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงทางการเมือง อาทิ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ , นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ , นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 , พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ , พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สนช.และปลัดกระทรวงยุติธรรม , นายเกษม คมสัตย์ธรรม รองประธานศาลปกครองสูงสุด , นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) , นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) , นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด สปช.เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่จะเปิดการอบรม นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับพระราชทาน ส.ค.ส.อวยพรปีใหม่ และปฏิทิน ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานแก่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คลิกถูกใจเพื่อรับข่าสาร ข้อสอบ
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) 
รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) 
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้