ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประวัติความเป็นมา กรมป่าไม้
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประวัติความเป็นมา กรมป่าไม้


ด้วยกรมป่าไม้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในใหม่  
โดยจัดตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-19 ขึ้นเพื่อให้มีการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ     
โดยยึดหลักการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้แบบเอนกประโยชน์  ทั้งนี้   เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร
ป่าไม้
สำหรับการบริหารงานวิชาการด้านป่าไม้    เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดและการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน

            
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่  11 (สุราษฎร์ธานี) ได้จัดตั้งตาม
คำสั่งกรมป่าไม้ 
ที่  263/2550   ลงวันที่  6  มีนาคม พ.ศ. 2550   ให้เป็น
หน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้    
ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 
รับผิดชอบพื้นที่ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดชุมพรและ
จังหวัดระนอง       
โดยใช้   สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี   (เดิม)  
เป็นที่ตั้งสำนักงาน    และแต่งตั้ง  นายวีรพล กุลมาตย์  เป็นผู้อำนวยการ
สำนักฯคนแรก     และเกษียณอายุราชการ    ในวันที่   1  ต.ค.  2551     
กรมป่าไม้จึงได้แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักฯคนต่อมา  ดังนี้

   1.นายสุรพงศ์  ทองเลี่ยมนาค              พ.ย. 2551   -  30 ก.ย. 2552 

   2.นายสุภัทร  สารรัตน์                         ต.ค. 2552   -  30 ก.ย. 2554   
   3.นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล   17 พ.ย. 2554   -    2  ธ.ค. 2554
   4.นายพฤกษ์  โสโน                         8 ธ.ค. 2554   -    7  ก.ย. 2555
   5.นายสมคิด  จีรัตน์                         4 ต.ค. 2555   -    4  ธ.ค. 2555

คลิกถูกใจเพื่อรับข่าว และแนวข้อสอบ     
รูปภาพ: กรมป่าไม้.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้