ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข่าวเปิดสอบ กรมวิชาการเกษตร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข่าวเปิดสอบ กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร (เขต 4 เขต 7 เขต 8) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ รวม 42 อัตรา
กรมวิชาการเกษตร (เขต 4 เขต 7 เขต 8) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ รวม 42 อัตรา  สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เขต 4 , เขต 7, เขต 8)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (เขต 7 สุราษฎร์ธานี) รวม 13 อัตรา
1.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรตอนปลาย (ม.6)

ถูกใจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบ

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร

3.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร

การรับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
.................................................................................................................
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (เขต 8 สงขลา) รวม 15 อัตรา
1.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรตอนปลาย (ม.6)

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ด้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

3.ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรตอนปลาย (ม.6)

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
..........................................................................................................
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (เขต 4 อุบลราชธานี) รวม 14 อัตรา
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน 13,800 และ 13,010 บาท
จำนวน 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร

2.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารรัฐกิจ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/082557/1433608571.pdf

ถูกใจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบ
รูปภาพ: กรมวิชาการเกษตร.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้