ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประวัติความเป็นมาของ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประวัติความเป็นมาของ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


  ในปี พ.ศ. 2485 ได้มีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมพุทธศักราช 2484

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (ซึ่งต่อมาได้มีพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าว) ได้ยกฐานะกรมพาณิชย์ใน
สังกัดกระทรวงการเศรษฐกิจเดิมขึ้นสู่ฐานะกระทรวง เรียกว่า 
"กระทรวงพาณิชย์" 
  
พร้อมกับการจัดตั้งกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
โดยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

ได้มีการจัดตั้งขึ้นด้วย ในครั้งนั้นเรียกว่า "กรมการสนเทศ" ซึ่งได้มีการโอนกองประมวลสถิติพยากรณ์ 
จากสำนักนายกรัฐมนตรีมา
รวมไว้ในกรมการสนเทศด้วย


พ.ศ. 2495 
กระทรวงพาณิชย์เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงเศรษฐการ (พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม 8 มีนาคม 2495) กรมการสนเทศ ยังคงเดิม

พ.ศ. 2515 
กระทรวงเศรษฐการเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นกระทรวงพาณิชย์ (ประกาศคณะปฏิบัติฉบับที่ 216/29 กันยายน 2515) กรมการสนเทศ ยังคงเดิม

พ.ศ. 2518 
กรมการสนเทศเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (ประกาศคณะปฏิบัติฉบับที่ 216/2515 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2518)

พ.ศ. 2545 
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์เปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545) จนถึงปัจจุบัน

ถูกใจเพจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้