ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประวัติความเป็นมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประวัติความเป็นมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย]ประวัติความเป็นมาสืบเนื่องจากผลการปฏิรูประบบราชการ ที่มีการยุบรวมและจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยมีการจัดตั้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในอันที่จะลดอุบัติภัย ลดความเสี่ยงและลดผลกระทบ รวมทั้งการสงเคราะห์ ฟื้นฟู บูรณะพื้นที่ ที่ประสบความเดือดร้อนเสียหายจากสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แบ่งส่วนราชการ เป็น 5 สำนัก 3 กอง และ ศูนย์ฯ 12 เขต ซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เป็นศูนย์หนึ่ง ใน 12 ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ ประมาณ 106 ไร่ บนถนน ลำปาง - ห้างฉัตร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีจังหวัดในเขตที่ รับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และ แม่ฮ่องสอน และ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545


ถูกใจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบ
รูปภาพ: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้