ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประวัติ กรมการจัดหางาน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประวัติ กรมการจัดหางาน

ประวัติสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

กรมการจัดหางานจัดตั้งขึ้นตามขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536 และพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจกรรมบางส่วนของกระทรวงมหาดไทยไปเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 และกรมการจัดหางานได้มีคำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง คือ กองการเจ้าหน้าที่ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 และกองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 เดิมที คือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7 ตั้งอยู่เลขที่ 27/22 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านบริการจัดหางานในประเทศ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2545 กรมการจัดหางานที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของการให้บริการจัดหางานในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการและคาดหวังของผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมีความพึงพอใจ โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ในระยะเวลาต่อมาได้มีการปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีความเหมาะสม
สะดวกในการประสานและให้บริการประชาชน จึงเปลี่ยนเป็นสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 ซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขต 5 เขต ดังต่อไปนี้ 

1. เขตตลิ่งชัน
2. เขตทวีวัฒนา
3. เขตบางแค
4. เขตภาษีเจริญ
5. เขตหนองแขม


ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(สายใต้) ชั้น 2 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170ถูกใจเพจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบ
รูปภาพ: กรมการจัดหางาน.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้