ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบพนักงานพิมพ์ดีด กรมกิจการเด็กและเยาวชน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบพนักงานพิมพ์ดีด กรมกิจการเด็กและเยาวชน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ พนักงานพิมพ์ดีด กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
1. ความรู้เกี่ยวกับ- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. แนวข้อสอบ Microsoft Word จากสนามสอบจริง
5. แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล
7. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
9. แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
11. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
12. สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
รูปภาพ: สอบราชการ.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้