ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม
2. แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม
3. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4. แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
5. แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
7. การบริหารจัดการองค์กร
8. การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
9. การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
10. แผนงานและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
11. ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม + แนวข้อสอบ
12. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
13. สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
14. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
งานราชการ
ดาวโหลดแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน
ติดตามข่าวสารงานราชการวันนี้
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้