ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ท้องถิ่น
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ท้องถิ่น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ท้องถิ่น
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
1. งานทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน
2. ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
3. ถาม – ตอบ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
5. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535
6. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
7. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
8. สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
9. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3)
10. พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558
11. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
12. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
รูปภาพ: สอบราชการ.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้