ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ธกส

pdf 64 พนักงานการเงิน ธกส
1ความรู้เกี่ยวกับ-ธ.ก.ส.
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ-ธ.ก.ส.
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
6 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (ความสามารถทางด้านตัวเลข)
7 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
8 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
9 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
10 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
11 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
12 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
13 แนวข้อสอบการตลาดเศรษฐศาสตร์และการบริหารเบื้องต้น
14 การพัฒนาชนบทและชุมชน+แนวข้อสอบ
15 แนวข้อสอบจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมมาภิบาล
16 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง
MP3- P005 - ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
รูปภาพ: ปกใหม่.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62  นักพัฒนาธุรกิจ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
3 ความสามารถด้านภาษา
4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
5 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
6 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
7 แนวข้อสอบการตลาดเศรษฐศาสตร์ และการบริหารเบื้องต้น
8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อและบัญชีเบื้องต้น
9 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
10 การพัฒนาชนบทและชุมชน+แนวข้อสอบ
11 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ผู้จัดการ ธกส
1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
3 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้านการเงิน
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
9 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 60
10 แนวข้อสอบจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมมาภิบาล
11 การพัฒนาชนบทและชุมชน+แนวข้อสอบ
12 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน
รูปภาพ: ผู้จัดการ-ธกส.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ  ธ.ก.ส.
1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
5 ความสามารถด้านภาษา
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7  แนวข้อสอบการตลาดเศรษฐศาสตร์ และการบริหารเบื้องต้น
8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อและบัญชีเบื้องต้น
9 การพัฒนาชนบทและชุมชน+แนวข้อสอบ
10 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
11  แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
12 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ  พนักงานธุรการ ธกส
1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษา
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
7 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
8 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
9 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
10 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
mp3-ระเบียบงานสารบรรณ
รูปภาพ: ปก  พนักงานธุรการ.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 Call Center ธ.ก.ส.
1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
5 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
6 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
7 แนวข้อสอบเรื่องการขายและการบริการ
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนวข้อสอบ
9 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ
10 แนวข้อสอบตำแหน่ง Call Center ธกส.
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P050  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: Call-Center-ธ.ก.ส..jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Hardware ธ.ก.ส.
1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
3 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
4 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำด้านมิติสัมพันธ์
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล Database System concepts
9 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
10 ถาม-ตอบ ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
11 ถาม - ตอบ เรื่องระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
12 แนวข้อสอบระบบปฏิบัติการ unix (ถาม-ตอบ)
MP3 - ภาษาอังกฤษ
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf พนักงานคอมพิวเตอร์ Software ธ.ก.ส.
1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
3 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
4 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำด้านมิติสัมพันธ์
8 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ Softwere
9 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
10 โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล Database System
11 แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน (Web Application)
MP3 - ภาษาอังกฤษ
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้